Gói thầu: Gói thầu mua sắm số 04- ĐTXD-VTTB 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200105457-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Phúc Thọ
Tên gói thầu Gói thầu mua sắm số 04- ĐTXD-VTTB 2020
Số hiệu KHLCNT 20191240551
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Khấu hao cơ bản
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 15:59:00 đến ngày 2020-01-14 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,328,603,890 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 34,000,000 VNĐ ((Ba mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Chống sét van 35kV CSV 35kV 6 bộ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
2 Chống sét van 24kV CSV 24kV 6 bộ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
3 Cầu dao phụ tải ngoài trời 35kV-630A-16kA/s CDPT 35kV-630A-16kA/s 1 bộ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
4 Cầu dao phụ tải ngoài trời 24kV-630A-16kA/s CDPT 24kV-630A-16kA/s 4 bộ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
5 Máy cắt Recloser 38,5kV-630A-16kA/s Recloser 38,5kV-630A-16kA/s 3 bộ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
6 Máy cắt Recloser 24kV-630A-12,5kA/s Recloser 24kV-630A-12,5kA/s 3 bộ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
7 Biến điện áp ngoài trời 38,5kV BU 38,5kV 3 bộ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
8 Biến điện áp ngoài trời 24kV BU 24kV 3 bộ Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
9 Cột ly tâm 14-9.2 (PC.I-14-190-9.2) LT 14m 2 cột Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
10 Dây nhôm lõi thép AC-120/19mm2 AC-120/19mm2 398 mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
11 Dây nhôm lõi thép AC-150/24mm2 AC-150/24mm2 504 mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 Dây bọc 35kV- ACSR/XLPE/HDPE-1x120mm2 35kV- ACSR/XLPE/ HDPE-1x120mm2 60 mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
13 Dây bọc 22kV-ACSR/XLPE/HDPE-1x120mm2 22kV-ACSR/XLPE/ HDPE-1x120mm2 90 mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
14 Dây bọc 22kV- ACSR/XLPE/HDPE-1x150mm2 22kV- ACSR/XLPE/ HDPE-1x150mm2 90 mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
15 Dây bọc 35kV- ACSR/XLPE/HDPE-1x150mm2 35kV- ACSR/XLPE/ HDPE-1x150mm2 30 mét Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
16 Ghíp bọc trung thế 2 bulông 50-150mm2 50-150mm2 (2BL) 100 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
17 Ghíp nhôm 3 bulông A50-150 mm2 A50-150 mm2 (3BL) 150 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
18 Đai thép không gỉ ĐT 20x0.4 48 m Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
19 Khóa đai 84 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
20 Biển báo tên cột phản quang BBTC 10 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
21 Biển báo an toàn phản quang BBAT 10 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
22 Biển tên cầu dao phản quang BBCD 4 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
23 Biển báo tên trạm cắt phản quang BBTT 6 cái Dẫn chiếu đến Mục II Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->