Gói thầu: Trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ đồ nghề năm 2020

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200102909-00
Thời điểm đóng mở thầu 13/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Sài Gòn
Tên gói thầu Trang bị bảo hộ lao động, dụng cụ đồ nghề năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20191230823
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 15:22:00 đến ngày 2020-01-13 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 667,472,300 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 7,000,000 VNĐ ((Bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Áo quần BHLĐ Bộ 559 Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
2 Áo mưa Cái 588 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
3 Găng tay vải Đôi 2.600 Đôi Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
4 Khẩu trang Cái 200 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
5 Nón an toàn Cái 80 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
6 Kính BHLĐ Cái 90 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
7 Dây da an toàn (2 dây quàng) Bộ 29 Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
8 Dây quàng qua trụ Sợi 20 Sợi Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
9 Găng tay cách điện hạ thế + găng da Đôi 39 Đôi Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
10 Găng tay cách điện trung thế + găng da Đôi 12 Đôi Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
11 Bút thử điện hạ thế Cái 101 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
12 Kính hàn Cái 5 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
13 Kềm cắt cá nhân (mỏ két) Cái 9 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
14 Kềm răng thợ điện Cái 31 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
15 Tiếp địa lưu động trung thế (mỏ vịt) Bộ 15 Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
16 Tiếp địa hạ thế cho MCCB Bộ 5 Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
17 Thang nhôm (loại rút) Cái 10 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
18 Máy khoan điện cầm tay Máy 5 Máy Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
19 Máy vặn vít Máy 6 Máy Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
20 Pin sạc máy vặn vít Bosch - GSR 9,6V Cái 12 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
21 Dũa bản (3cm) Cái 10 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
22 Búa cá nhân (0,5kg) Cái 1 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
23 Mỏ lếch 12" Cái 5 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
24 Thước lăn Cái 4 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
25 Bộ khóa vòng lục giác (vòng, miệng, lục giác) Bộ 1 Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
26 Đục thép các loại Cái 5 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
27 Ty leo trụ Bộ 10 Bộ Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
28 Tube khóa vặn cái nối IPC (13-17) Cái 20 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
29 Dao gọt dây các loại Cái 30 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
30 Đèn pin (loại lắp trên nón BHLĐ) Cái 15 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
31 Đèn pin (loại cầm tay) Cái 6 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
32 Ổ cắm điện di động Cái 2 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
33 Mũi khoan sắt đk 8mm Cái 8 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
34 Mũi khoan sắt đk 14mm Cái 8 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
35 Mũi khoan sắt đk 16mm Cái 18 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
36 Mũi khoan bê tông đk 14mm Cái 8 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
37 Mũi khoan bê tông đk 16mm Cái 8 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
38 Túi cá nhân (túi đựng DCĐN) Cái 96 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
39 Túi điện kế Cái 15 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
40 Cặp đựng hồ sơ Cái 7 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
41 Ampe kềm (1000A) Cái 4 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
42 Tuốc nơvít 2 đầu Cái 21 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
43 Biển báo công trường Cái 25 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
44 Biển báo an toàn các loại Cái 20 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
45 Kích căng dây 240 Cái 4 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
46 Kẹp căng dây 240 Cái 8 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
47 Bút thử điện trung thế Cái 2 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
48 Megomet 5000V Cái 1 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
49 Máy hàn điện tay Máy 3 Máy Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
50 Máy đo nhiệt độ (loại không lưu hình ảnh) Cái 3 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
51 Moto pha hạ thế Cái 1 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
52 Biển Báo" Cấm Đóng Điện , có người đang làm việc" Cái 40 Cái Tiêu chuẩn kỹ thuật đính kèm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->