Gói thầu: Gói 03: Mua sắm nắp che ổ đấu dây, biến dòng điện hạ thế các loại

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104592-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 08:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC NGHỆ AN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
Tên gói thầu Gói 03: Mua sắm nắp che ổ đấu dây, biến dòng điện hạ thế các loại
Số hiệu KHLCNT 20191232540
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí biến động trong giá thành SXKD điện năm 2020 của Công ty Điện lực Nghệ An
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-03 15:11:00 đến ngày 2020-01-14 08:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 233,585,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 2,500,000 VNĐ ((Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Biến dòng điện hạ thế Ti 150/5A 90 Cái Biến dòng điện hạ thế Ti 150/5A
2 Biến dòng điện hạ thế Ti 200/5A 150 Cái Biến dòng điện hạ thế Ti 200/5A
3 Biến dòng điện hạ thế Ti 400/5A 90 Cái Biến dòng điện hạ thế Ti 400/5A
4 Biến dòng điện hạ thế Ti 500/5A 90 Cái Biến dòng điện hạ thế Ti 500/5A
5 Biến dòng điện hạ thế Ti 600/5A 90 Cái Biến dòng điện hạ thế Ti 600/5A
6 Nắp che ổ đấu dây công tơ 1 pha 5.000 Cái Nắp che ổ đấu dây công tơ 1 pha
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->