Gói thầu: Cung cấp túi ép tiệt trùng

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107874-00
Thời điểm đóng mở thầu 09/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới
Tên gói thầu Cung cấp túi ép tiệt trùng
Số hiệu KHLCNT 20191259812
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 10:15:00 đến ngày 2020-01-09 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 93,100,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Túi ép tiệt trùng cuộn dẹp kích thước 100mm x 200m 20 Cuộn - Túi gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt được ép dính bằng mép hàn dọc biên - Mép hàn túi đảm bảo kín, vững chắc - Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn - Túi màu xanh nhạt, loại cuộn dẹp - Kích thước: (Rộng) 100 mm x (Dài) 200m - Khối lượng: ≥ 2,3kg/cuộn
2 Túi ép tiệt trùng cuộn dẹp kích thước 150mm x 200m 50 Cuộn - Túi gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt được ép dính bằng mép hàn dọc biên - Mép hàn túi đảm bảo kín, vững chắc - Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn - Túi màu xanh nhạt, loại cuộn dẹp - Kích thước: (Rộng) 150 mm x (Dài) 200m - Khối lượng: ≥ 3,5kg/ cuộn - Cung cấp hàng mẫu: 01 Túi ép tiệt trùng cuộn dẹp kích thước 150mm x 200m, nộp về phòng văn thư bệnh viện trước thời điểm đóng thầu. Hàng mẫu sẽ là căn cứ để đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật, nhà thầu không cung cấp hàng mẫu trước thời điểm đóng thầu hoặc hàng mẫu không đạt về tiêu chuẩn kỹ thuật xem như không đạt về kỹ thuật. Trong trường hợp nhà thầu không được lựa chọn thì hàng mẫu sẽ được trả lại trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu.
3 Túi ép tiệt trùng cuộn dẹp kích thước 350 mm x 200m 10 Cuộn - Túi gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt được ép dính bằng mép hàn dọc biên - Mép hàn túi đảm bảo kín, vững chắc - Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn - Túi màu xanh nhạt, loại cuộn dẹp - Kích thước: (Rộng) 350 mm x (Dài) 200m - Khối lượng: ≥ 8kg/ cuộn
4 Túi ép tiệt trùng cuộn dẹp kích thước 400mm x 200m 22 Cuộn - Túi gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt được ép dính bằng mép hàn dọc biên - Mép hàn túi đảm bảo kín, vững chắc - Có 2 loại chỉ thị được in trên mép hàn dùng cho 2 phương pháp tiệt khuẩn - Túi màu xanh nhạt, loại cuộn dẹp - Kích thước: (Rộng) 400 mm x (Dài) 200m - Khối lượng: ≥ 9 kg/ cuộn
5 Túi hấp tiệt trùng Tyvek kích thước 350 mm x 70m 2 Cuộn - Túi gồm một lớp giấy và một lớp phim trong suốt được ép dính bằng mép hàn dọc biên - Mép hàn túi đảm bảo kín, vững chắc - Có chỉ thị màu được in trên mép hàn dùng cho phương pháp tiệt khuẩn plasma - Túi màu trắng, loại cuộn dẹp - Kích thước: (Rộng) 350mm x (Dài) 70m - Khối lượng: ≥ 3 kg/ cuộn - Cung cấp hàng mẫu: 01 cuộn túi hấp Tyvek KT 350mm x 70m, nộp về phòng văn thư bệnh viện trước thời điểm đóng thầu. Hàng mẫu sẽ là căn cứ để đánh giá về tiêu chuẩn kỹ thuật, nhà thầu không cung cấp hàng mẫu trước thời điểm đóng thầu hoặc hàng mẫu không đạt về tiêu chuẩn kỹ thuật xem như không đạt về kỹ thuật. Trong trường hợp nhà thầu không được lựa chọn thì hàng mẫu sẽ được trả lại trong vòng 05 ngày làm việc sau khi nhận được Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của bên mời thầu.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->