Gói thầu: Gói thầu RRQM.11 2020 HH: Cung cấp áp tô mát khối các loại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200104807-00
Thời điểm đóng mở thầu 14/01/2020 15:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Tên gói thầu Gói thầu RRQM.11 2020 HH: Cung cấp áp tô mát khối các loại
Số hiệu KHLCNT 20200102635
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-04 15:03:00 đến ngày 2020-01-14 15:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,666,597,230 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 39,900,000 VNĐ ((Ba mươi chín triệu chín trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Áp-tô-mát 3 pha 100A 313 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
2 Áp-tô-mát 3 pha 160A 147 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
3 Áp-tô-mát 3 pha 250A 172 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
4 Áp-tô-mát 3 pha 400A 92 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
5 Áp-tô-mát 3 pha 630A 23 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
6 Áp-tô-mát 3 pha 800A 10 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
7 Áp-tô-mát 3 pha 1000A 5 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
8 Áp-tô-mát 3 pha 1250A 2 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->