Gói thầu: Gói thầu số 05: Hộp đầu và hộp nối các loại

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108580-00
Thời điểm đóng mở thầu 16/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Chi nhánh Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh TNHH - Công ty Điện lực Sài Gòn
Tên gói thầu Gói thầu số 05: Hộp đầu và hộp nối các loại
Số hiệu KHLCNT 20191246909
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD, SCL năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 12 Tháng
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 14:12:00 đến ngày 2020-01-16 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 811,863,250 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 8,200,000 VNĐ ((Tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng) Bộ 205 Bộ Theo TCKT đính kèm 
2 Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (đầu cosse đồng nhôm) Bộ 10 Bộ  Theo TCKT đính kèm
3 Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x120+1x70mm2 (đầu cosse đồng nhôm) Bộ 20 Bộ  Theo TCKT đính kèm
4 Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (đầu cosse đồng) Bộ 130 Bộ  Theo TCKT đính kèm
5 Hộp đầu cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (đầu cosse đồng nhôm) Bộ 120 Bộ Theo TCKT đính kèm
6 Hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x95+1x50mm2 (ống nối đồng) Bộ 220 Bộ Theo TCKT đính kèm
7 Hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (ống nối đồng) Bộ 120 Bộ Theo TCKT đính kèm
8 Hộp nối cáp ngầm hạ thế 3x240+1x120mm2 (ống nối nhôm) Bộ 120 Bộ Theo TCKT đính kèm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->