Gói thầu: Gói thầu số 6: Cung cấp Vật liệu điện hạ thế

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110957-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC GIA LAI
Tên gói thầu Gói thầu số 6: Cung cấp Vật liệu điện hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20200109650
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL và SXKD của Công ty Điện lực Gia Lai năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 16:37:00 đến ngày 2020-01-17 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,198,826,064 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Đầu cốt đồng ép C-50 2.238 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
2 Đầu cosse ép Cu-Al 50 257 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
3 Đầu cosse ép Cu-Al 70 600 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
4 Đầu cosse ép Cu-Al 95 280 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
5 Đầu cosse ép Cu-Al 120 50 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
6 Đầu cosse ép nhôm -70 278 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
7 Đầu cosse ép nhôm -95 100 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
8 Kẹp cáp nhôm 70 1.656 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
9 Kẹp cáp nhôm 3 bulon AC-120 318 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
10 Kẹp cáp đồng nhôm 3 bulon 95 335 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
11 Kẹp cáp sắt 3 bu lon 200 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
12 Kẹp nhựa mắc dây 8.200 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
13 Kẹp ngừng cáp 50-95 ( khóa néo ) 1.001 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
14 Kẹp treo cáp 50-95 ( khóa đỡ ) 1.319 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
15 Kẹp ngừng cáp 120 ( khóa néo ) 77 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
16 Khóa đỡ dây ABC 120mm2 (Kẹp treo) 139 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
17 Giá móc dùng cho đai thép cột BTLT 202 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
18 Móc đôi 30 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
19 Kẹp răng IPC 25-95/6-95 - 2 bu lon 3.710 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
20 Kẹp răng IPC 95/35 20.000 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
21 Ống co nhiệt 70 43 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
22 Ống co nhiệt d=120mm2 15 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
23 Ống co nhiệt phi 95 mm 198 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
24 Ống co nhiệt trung thế 185mm2 600 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
25 Ống nối dây bọc 185mm2 16 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
26 Ống nối dây AC-70 260 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
27 Ống nối dây AC-185 100 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
28 Ống nối dây cáp vặn xoắn 4*50 mm2 60 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
29 Ống nối dây cáp vặn xoắn 4*70 mm2 100 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
30 Ống nối dây cáp vặn xoắn 4*95 mm2 100 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
31 Xiết cáp đồng M 95 150 Cái Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
32 Tiếp địa cáp ABC- phần cố định ( Plug) 270 Bộ Dẫn chiếu đến Mục yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo file đính kèm E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->