Gói thầu: Số 3: Mua vật tư thiết bị ĐTXD 2

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109103-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Long Biên
Tên gói thầu Số 3: Mua vật tư thiết bị ĐTXD 2
Số hiệu KHLCNT 20200108997
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vay tín dụng thương mại + Khấu hao cơ bản
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 10:09:00 đến ngày 2020-01-17 14:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 8,069,183,924 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 121,000,000 VNĐ ((Một trăm hai mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ điện hạ thế 600V- 1000A (3x250A+400A+25A) Trong nhà 1 Tủ Tủ điện hạ thế
2 Tủ điện hạ thế 600V- 1000A (3x250A+400A+25A) Ngoài trời 2 Tủ Tủ điện hạ thế
3 Tủ RMU 2CD+ 3MC trọn bộ (có đầu 2 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, 3 bộ đầu Tplug 24kV- Cu 3x50-70mm2-bộ 3 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 1 Tủ Tủ RMU 2CD+ 3MC trọn bộ
4 Tủ RMU 2CD+ 1MC trọn bộ (có đầu 2 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, 1 đầu Tplug 24kV- Cu 3x50-70mm2-bộ 3 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 2 Tủ Tủ RMU 2CD+ 1MC trọn bộ
5 Tủ RMU 2CD+ 2MC trọn bộ (có đầu 2 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, 2 đầu Tplug 24kV- Cu 3x50-70mm2-bộ 3 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 2 Tủ Tủ RMU 2CD+ 2MC trọn bộ
6 Đèn báo sự cố 7 Bộ Đèn báo sự cố
7 Vỏ tủ RMU 3 ngăn 24kV 3 Cái Vỏ tủ RMU 3 ngăn 24kV
8 Vỏ tủ RMU 4 ngăn 24kV 2 Cái Vỏ tủ RMU 4 ngăn 24kV
9 Vỏ tủ RMU 5 ngăn 24kV 1 Cái Vỏ tủ RMU 5 ngăn 24kV
10 Chống sét van 22kV- ZnO 13 Bộ Chống sét van 22kV- ZnO
11 Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240MM2-24kV 2.267 m Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240MM2-24kV
12 Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x50MM2-24kV 132 m Cáp ngầm 24kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x50MM2-24kV
13 Dây đồng hạ thế Cu/PVC-1x50mm2 13,5 m Dây đồng hạ thế Cu/PVC-1x50mm2
14 Dây dẫn bọc Cu/XLPE-24kV-1x50mm2 84 m Dây dẫn bọc Cu/XLPE-24kV-1x50mm2
15 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2 168 m Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->