Gói thầu: Số 3: Mua vật tư thiết bị

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109214-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Long Biên
Tên gói thầu Số 3: Mua vật tư thiết bị
Số hiệu KHLCNT 20191269831
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn TDTM+KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 09:51:00 đến ngày 2020-01-17 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,719,952,368 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 100,500,000 VNĐ ((Một trăm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cầu dao phụ tải 22kV - 630A - 16kA/s - ngoài trời 2 Bộ Cầu dao phụ tải 22kV - 630A - 16kA/s - ngoài trời
2 Tủ Pillar 400A-600V 1MCCB 3P-400A, 1MCCB 3P-250A (1200x425x425) có thể lắp đặt tụ bù và công tơ, tủ 2 mặt 30 Tủ Tủ Pillar 400A-600V 1MCCB 3P-400A, 1MCCB 3P-250A (1200x425x425) có thể lắp đặt tụ bù và công tơ, tủ 2 mặt
3 Tủ Pillar 400A-600V 1MCCB 3P-400A, 2MCCB 3P-250A (1200x700x425) có thể lắp đặt tụ bù và công tơ, tủ 2 mặt. 2 Tủ Tủ Pillar 400A-600V 1MCCB 3P-400A, 2MCCB 3P-250A (1200x700x425) có thể lắp đặt tụ bù và công tơ, tủ 2 mặt.
4 Tủ RMU 24kV-630A-16kA- 4 ngăn (3CD+1MC)- trọn bộ (gồm 3 bộ Tplug 3x240, 01 bộ đèn báo sự cố, 01 bộ điện trở sấy, đồng hồ báo khí rơ le loại Vip 400) 1 Tủ Tủ RMU 24kV-630A-16kA- 4 ngăn (3CD+1MC)- trọn bộ (gồm 3 bộ Tplug 3x240, 01 bộ đèn báo sự cố, 01 bộ điện trở sấy, đồng hồ báo khí rơ le loại Vip 400)
5 Tủ RMU 24kV-630A-16kA- 3 ngăn (2CD+1MC)- trọn bộ (gồm 2 bộ Tplug 3x240, 01 bộ đèn báo sự cố, 01 bộ điện trở sấy, đồng hồ báo khí rơ le loại Vip 400) 3 Tủ Tủ RMU 24kV-630A-16kA- 3 ngăn (2CD+1MC)- trọn bộ (gồm 2 bộ Tplug 3x240, 01 bộ đèn báo sự cố, 01 bộ điện trở sấy, đồng hồ báo khí rơ le loại Vip 400)
6 Đèn báo sự cố 5 Bộ Đèn báo sự cố
7 Vỏ tủ RMU 3 ngăn 24kV 2 Cái Vỏ tủ RMU 3 ngăn 24kV
8 Vỏ tủ RMU 4 ngăn 24kV 1 Cái Vỏ tủ RMU 4 ngăn 24kV
9 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2 56 m Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2
10 Cáp ngầm 24kV XLPE/PVC/DSTA/PVC W M3x240mm2 923 m Cáp ngầm 24kV XLPE/PVC/DSTA/PVC W M3x240mm2
11 Cáp ngầm hạ thế AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-4x150mm2 469 m Cáp ngầm hạ thế AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-4x150mm2
12 Cáp ngầm hạ thế AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-4x240mm2 2.772 m Cáp ngầm hạ thế AL/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-4x240mm2
13 Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-2x10mm2 4.608 m Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-2x10mm2
14 Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-4x25mm2 588 m Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-4x25mm2
15 Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-4x70mm2 111 m Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 0.6/1kV-4x70mm2
16 Dây bọc cách điện ACSR/XLPE/HDPE 22kV-1x185mm2 244 m Dây bọc cách điện ACSR/XLPE/HDPE 22kV-1x185mm2
17 Dây đồng bọc cách điện hạ thế Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV-1x10mm2 162 m Dây đồng bọc cách điện hạ thế Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV-1x10mm2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->