Gói thầu: Số 3: Mua vật tư thiết bị ĐTXD 5

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109438-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Long Biên
Tên gói thầu Số 3: Mua vật tư thiết bị ĐTXD 5
Số hiệu KHLCNT 20191270057
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 08:53:00 đến ngày 2020-01-17 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,171,810,321 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 62,500,000 VNĐ ((Sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ RMU 2CD+ 1MC trọn bộ (có đầu 1 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha,đầu Tplug 24kV- Cu 1x50mm2-3 bộ 1 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 1 Cái Tủ RMU 2CD+ 1MC trọn bộ (có đầu 1 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha,đầu Tplug 24kV- Cu 1x50mm2-3 bộ 1 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí)
2 Tủ RMU 2CD+ 1MC trọn bộ (có 2 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, 01 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 1 Cái Tủ RMU 2CD+ 1MC trọn bộ (có 2 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, 01 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí)
3 Tủ RMU 2CD+ 1MC trọn bộ (có 02 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, đầu T-plug 24kV- Cu 1x50mm2-3 bộ 1 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 2 Cái Tủ RMU 2CD+ 1MC trọn bộ (có 02 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, đầu T-plug 24kV- Cu 1x50mm2-3 bộ 1 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí)
4 Tủ RMU 3CD trọn bộ (có 3 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 1 Cái Tủ RMU 3CD trọn bộ (có 3 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí)
5 Tủ RMU 3CD+ 1MC trọn bộ (có 03 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, đầu T-plug 24kV- Cu 1x50mm2-bộ 3 pha, 01 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 1 Cái Tủ RMU 3CD+ 1MC trọn bộ (có 03 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, đầu T-plug 24kV- Cu 1x50mm2-bộ 3 pha, 01 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí)
6 Bộ báo sự cố đầu cáp trong tủ RMU 9 Bộ Bộ báo sự cố đầu cáp trong tủ RMU
7 Chống sét van 22kV 2 Bộ Chống sét van 22kV
8 Vỏ tủ RMU 3 ngăn 24kV 5 Cái Vỏ tủ RMU 3 ngăn 24kV
9 Vỏ tủ RMU 4 ngăn 24kV 1 Cái Vỏ tủ RMU 4 ngăn 24kV
10 Dây đồng hạ thế Cu/PVC-1x50mm2 96 m Dây đồng hạ thế Cu/PVC-1x50mm2
11 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240mm2-24kV 806 m Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240mm2-24kV
12 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-1x50mm2-24kV 138 m Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-1x50mm2-24kV
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->