Gói thầu: 16 2019 VHT K1-TSDN “Mua sắm linh kiện điện tử, PCB”

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200111143-00
Thời điểm đóng mở thầu 09/01/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Tên gói thầu 16 2019 VHT K1-TSDN “Mua sắm linh kiện điện tử, PCB”
Số hiệu KHLCNT 20191272252
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Quỹ Phát triển KHCN tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 16:52:00 đến ngày 2020-01-09 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 133,822,704 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Vật tư linh kiện điện tử 1 Gói Chi tiết danh mục và chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục đính kèm Yêu cầu Báo giá
2 PCB 1 Gói Chi tiết danh mục và chỉ tiêu kỹ thuật tại Phụ lục đính kèm Yêu cầu Báo giá
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->