Gói thầu: Số 2: Vật tư thiết bị chính lưới điện hạ thế

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200110341-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Long Biên
Tên gói thầu Số 2: Vật tư thiết bị chính lưới điện hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20191263138
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 11:13:00 đến ngày 2020-01-17 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,174,117,249 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 17,500,000 VNĐ ((Mười bảy triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cầu dao phụ tải 22kV- 630A-16kA/s, ngoài trời 14 Bộ Cầu dao phụ tải 22kV- 630A-16kA/s, ngoài trời
2 Đầu cốt M35 18 Cái Đầu cốt M35
3 Đầu cốt M50 4 Cái Đầu cốt M50
4 Cáp bọc Cu/PVC M35 7 m Cáp bọc Cu/PVC M35
5 Cáp bọc Cu/PVC M50 8 m Cáp bọc Cu/PVC M50
6 Ống nhựa xoắn HDPE-F195/150 27 m Ống nhựa xoắn HDPE-F195/150
7 Hộp đầu cáp Tplug 24kV-M 3x(25-70) mm2 7 Hộp Hộp đầu cáp Tplug 24kV-M 3x(25-70) mm2
8 Mốc báo tín hiệu cáp ngầm (bằng sứ) 6.324 Cái Mốc báo tín hiệu cáp ngầm (bằng sứ)
9 Biển tên cột + Biển nguy hiểm 376 Cái Biển tên cột + Biển nguy hiểm
10 Biển cầu dao ngoài trời 408 Cái Biển cầu dao ngoài trời
11 Biển tên cáp đến, đi 732 Cái Biển tên cáp đến, đi
12 Biển “cấm lại gần ! Có điện nguy hiểm chết người” 6 Cái Biển “cấm lại gần ! Có điện nguy hiểm chết người”
13 Biển tên tủ RMU 267 Cái Biển tên tủ RMU
14 Biển tên ngăn tủ RMU 609 Cái Biển tên ngăn tủ RMU
15 Băng báo cáp 27 m Băng báo cáp
16 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC -24kV – 3x240 mm2 31 m Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC -24kV – 3x240 mm2
17 Hộp đầu cáp 24kV M3*240mm2 ngoài trời 14 Hộp Hộp đầu cáp 24kV M3*240mm2 ngoài trời
18 Hộp nối cáp ngầm 24kV M3x240 mm2 2 Hộp Hộp nối cáp ngầm 24kV M3x240 mm2
19 Tiếp địa tủ RMU (TL:35,47kg/bộ) 2 Bộ Tiếp địa tủ RMU (TL:35,47kg/bộ)
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->