Gói thầu: Số 3: Mua vật tư thiết bị ĐTXD 4

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108645-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 13:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Long Biên
Tên gói thầu Số 3: Mua vật tư thiết bị ĐTXD 4
Số hiệu KHLCNT 20191269256
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vay TDTM+ KHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 10:29:00 đến ngày 2020-01-17 13:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,866,192,718 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 102,500,000 VNĐ ((Một trăm lẻ hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cầu dao phụ tải 22kV-630A-16kA/s - ngoài trời 5 Bộ Cầu dao phụ tải 22kV-630A-16kA/s - ngoài trời
2 Chống sét van 22kV- ZnO 12 Bộ Chống sét van 22kV
3 Tủ điện hạ thế TĐ-600V-1000A-1C ngoài trời (1 ATM 1000 + 1ATM 400 + 3ATM 250 + 1ATM 100 + 1ATM 25) 6 Tủ Tủ điện hạ thế 1000A - 600V
4 Tủ RMU 2CD + 3MC trọn bộ (có đầu 2 đầu T-plug 24kV Cu 3*240mm2- bộ 3 pha, 3 bộ đầu Tplug 24kV- Cu 3x50-70mm2-bộ 3 pha, 2 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 1 Tủ Tủ RMU 2CD + 3MC trọn bộ
5 Tủ RMU 3CD + 1MC trọn bộ (có đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, đầu Elbow 24kV- Cu 1x50-bộ 3 pha, bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 1 Tủ Tủ RMU 3CD + 1MC trọn bộ
6 Tủ RMU 2CD+ 2MC trọn bộ (có đầu 2 đầu T-plug 24kV Cu 3x240mm2- bộ 3 pha, 2 đầu T-plug 24kV- Cu 3*(50-70)mm2-bộ 3 pha, 1 bộ báo sự cố, điện trở sấy, đồng hồ báo khí) 1 Tủ Tủ RMU 2CD+ 2MC trọn bộ
7 Đèn báo sự cố tủ RMU 7 Bộ Đèn báo sự cố tủ RMU
8 Vỏ tủ RMU 4 ngăn 24kV 2 Cái Vỏ tủ RMU
9 Vỏ tủ RMU 5 ngăn 24kV 1 Cái Vỏ tủ RMU 5 ngăn 24kV
10 Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240mm2-24kV 1.824 m Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x240mm2-24kV
11 Dây dẫn bọc Cu/XLPE-24kV-1x50mm2 27 m Dây dẫn bọc Cu/XLPE-24kV-1x50mm2
12 Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2 336 m Cáp hạ thế Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240mm2
13 Dây dẫn bọc Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-4x50mm2 24 m Dây dẫn bọc Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-4x50mm2
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->