Gói thầu: Mua sắm Máy biến áp và vật liệu

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115220-00
Thời điểm đóng mở thầu 30/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Mua sắm Máy biến áp và vật liệu
Số hiệu KHLCNT 20191271139
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn kế hoạch ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 17:41:00 đến ngày 2020-01-30 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 10,258,084,159 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 153,800,000 VNĐ ((Một trăm năm mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 2 Máy Mới 100%
2 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 2 Máy Mới 100%
3 Máy biến áp 100KVA-22/0.4KV 100KVA-22/0.4KV 3 Máy Mới 100%
4 Máy biến áp 160KVA-35/0.4KV 160KVA-35/0.4KV 1 Máy Mới 100%
5 Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV 180kVA-35/0,4kV 3 Máy Mới 100%
6 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 4 Máy Mới 100%
7 Máy biến áp 100KVA-35/0.4KV 100KVA-35/0.4KV 12 Máy Mới 100%
8 Máy biến áp 180kVA-35/0,4kV 180kVA-35/0,4kV 1 Máy Mới 100%
9 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 2,821 km Mới 100%
10 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 4,322 km Mới 100%
11 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 6,085 Km Mới 100%
12 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 0,333 Km Mới 100%
13 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 3,605 Km Mới 100%
14 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 2,393 km Mới 100%
15 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 2,664 Km Mới 100%
16 Cáp vặn xoắn XLPE-4x35 XLPE-4x35 0,226 Km Mới 100%
17 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 5,41 Km Mới 100%
18 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 2,262 Km Mới 100%
19 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 4,672 Km Mới 100%
20 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 15,552 Km Mới 100%
21 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 2,665 Km Mới 100%
22 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 0,326 Km Mới 100%
23 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 5,897 km Mới 100%
24 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 2,036 km Mới 100%
25 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 8,95 km Mới 100%
26 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 1,94 km Mới 100%
27 Dây dẫn nhôm trần có lõi thép, có mỡ trung tính bảo vệ ACSR-70/11mm2 ACSR-70/11mm2 34,144 Km Mới 100%
28 Cáp vặn xoắn XLPE-4x95 XLPE-4x95 0,572 Km Mới 100%
29 Cáp vặn xoắn XLPE-4x70 XLPE-4x70 5,393 Km Mới 100%
30 Cáp vặn xoắn XLPE-4x50 XLPE-4x50 2,964 Km Mới 100%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->