Gói thầu: Cung cấp vật tư điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020_đợt 1

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113802-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Sơn Tây
Tên gói thầu Cung cấp vật tư điện phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2020_đợt 1
Số hiệu KHLCNT 20200107500
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty Điện lực Sơn Tây
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 15 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 17:07:00 đến ngày 2020-01-18 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,578,438,010 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 40,000,000 VNĐ ((Bốn mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Sứ chuỗi kép néo 35 + phụ kiện  SCNK-35kV-120kN  78 chuỗi Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
2 Sứ chuỗi néo 24Kv + phụ kiện SCN-24kV-120kN  6 chuỗi Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
3 Sứ đứng 35 Kv+ ty  VHD-35kV + ty 5 quả Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
4 Ống nối dây AC120 A120  30 ống Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
5 Biển tên côt (dài 720mm + rộng 240mm + dày 2rem có nội dung: Biển báo an toàn, số cột, tên đường dây, Sđt sửa chữa) 545 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
6 Chụp chống sét 57 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
7 Chụp SI 25 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
8 Chụp sứ cao thế MBA 95 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
9 Chụp sứ hạ thế MBA 144 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
10 Ống bọc cách điện Polymer trung thế 70-120mm2 ON 70-120mm2 120 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
11 Dây định hình cổ sứ DBĐH 119 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
12 Biển báo, biển tên 100 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
13 Hòm 2 công tơ 1 pha Composite (không cầu chì, không ATM) Composit 20 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
14 Hòm 4 công tơ 1 pha Composite (không cầu chì, không ATM) Composit 270 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
15 Hòm 1 công tơ 3 pha Compositee trọn bộ (không vị trí lắp TI, không ATM) Composit 290 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
16 Hòm 1 công tơ 3 pha Composite có vị trí lắp TI, trọn bộ không gồm ATM Composit 3 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
17 Sứ quả bàng SQB 3.000 Quả Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
18 Dây thép bọc nhựa 3 ly ĐK3 500 Kg Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
19 Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông IPC 120-120 (35-120/6-120) 2BL 3.650 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
20 Cáp bọc 24kV ACSR/XLPE/HDPE-70mm2 105 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
21 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*6 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV1x6 mm2 2.500 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
22 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*6 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x6 mm2 15.000 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
23 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*16 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x16 mm2 300 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
24 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 1.200 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
25 Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*16 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 2.000 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
26 Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*25 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x35 mm2 1.500 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
27 Cáp bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M120 mm2 0,6/1kV/CEV-1x120mm2 20 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
28 Cáp bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M240 mm2 0,6/1kV/CEV-1x240mm2 146 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
29 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV bọc XLPE A4*35 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x35 mm2 205 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
30 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV bọc XLPE A4*50 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x50 mm2 800 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
31 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV bọc XLPE A4*70 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x70 mm2 800 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
32 Cáp vặn xoắn 0,6/1kV bọc XLPE A4*120 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x120 mm2 1.200 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
33 Ghíp A25-150-3 bu lông A25-150-3BL 200 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
34 Cầu chì tự rơi 24KV FCO 22kV 4 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
35 Cầu chì tự rơi 35KV FCO 35kV 2 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
36 Chống sét van 24kV CSV-24kV 1 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
37 Chống sét van 35kV CS (LA)-35kV-10kA 1 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
38 Khóa hãm dây 4x120 KH 150 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
39 Móc treo cáp vặn xoắn MT 200 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
40 Dầu MBA D-MBA 100 lít Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
41 Băng dính đen nhỏ BD 2.000 cuộn Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
42 Khóa Việt tiệp 65 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
43 Khóa cầu 5 50 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
44 Đầu cốt AM 70 Cosse C-A70 20 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
45 Đầu cốt AM 95 Cosse C-A95 20 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
46 Đầu cốt AM 120 Cosse C-A120 40 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
47 Đầu cốt M35 Cosse C35 200 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
48 Đầu cốt M50 Cosse C50 30 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
49 Đầu cốt M70 Cosse C70 20 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
50 Đầu cốt M 95 Cosse C95 15 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
51 Đầu cốt M 120 Cosse C120 40 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
52 Đầu cốt M 240 Cosse C240 50 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
53 Aptomat MCB 1 cực 600V-40A MCB 1 Pole 600V-40A 1.200 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
54 Aptomat MCB 3 cực 600V-63A MCB 1 Pole 600V-63A 100 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
55 Aptomat MCB 3 cực 600V-40A MCB 3 Pole 600V-40A 100 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
56 Aptomat MCCB 3 cực 600V-250A-36kA/s MCCB 3 Pole 600V-250A-36kA/s 2 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
57 Aptomat MCCB 3 cực 600V-300A-36kA/s MCCB 3 Pole 600V-300A-36kA/s 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
58 Aptomat MCCB 3 cực 600V-400A-50kA/s MCCB 3 Pole 600V-400A-50kA/s 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
59 Aptomat MCCB 3 cực 600V-630A-50kA/s MCCB 3 Pole 600V-630A-50kA/s 4 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
60 Aptomat MCCB 3 cực 600V-800A-70kA/s MCCB 3 Pole 600V-800A-70kA/s 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
61 Aptomat MCCB 3 cực 600V-1000A-70kA/s MCCB 3 Pole 600V-1000A-70kA/s 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
62 Tụ bù hạ thế 10kVAR, 440V, 3P, khô, ngoài trời (bao gồm cả vỏ tụ) 10kVAR, 440V, 3P 45 Bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
63 Tụ bù hạ thế 20kVAR, 440V, 3P, khô, ngoài trời (bao gồm cả vỏ tụ) 20kVAR, 440V, 3P 21 Bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
64 Dây trung thế 25A DC-25A 25 sợi Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
65 Tem đề can khách hàng 1.000 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->