Gói thầu: Gói thầu số 02 VPP 2020 “Mua văn phòng phẩm phục vụ SXKD của Công ty”

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112348-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/01/2020 17:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Phúc Thọ
Tên gói thầu Gói thầu số 02 VPP 2020 “Mua văn phòng phẩm phục vụ SXKD của Công ty”
Số hiệu KHLCNT 20200112293
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 15 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 16:51:00 đến ngày 2020-01-10 17:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 148,499,340 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Giấy A4 1.650 Gram Như file đính kèm
2 Giấy A3 18 Gram Như file đính kèm
3 Giấy in màu hồng (500 tờ) 20 Gram Như file đính kèm
4 Giấy in màu xanh (500 tờ) 10 Gram Như file đính kèm
5 Sổ thụt đầu A4 ( loại dày 200 trang) 7 Quyển Như file đính kèm
6 Sổ A4 bìa cứng 18 Quyển Như file đính kèm
7 Bìa màu(xanh) 32 Gram Như file đính kèm
8 Bìa màu (hồng) 6 Gram Như file đính kèm
9 Bìa màu (vàng) 1 Gram Như file đính kèm
10 Bút bi TL -025 595 Chiếc Như file đính kèm
11 Bút viết bảng TL 93 Chiếc Như file đính kèm
12 Đạn ghim 10 plus 390 Hộp Như file đính kèm
13 Đạn ghim 23/23 (dập 250 tờ) 30 hộp to Như file đính kèm
14 Đạn ghim 26/26 (dập 50 tờ) 30 hộp to Như file đính kèm
15 Đạn ghim 23/10 8 Hộp Như file đính kèm
16 Đạn ghim 23/6 8 Hộp Như file đính kèm
17 Đạn ghim 23/8 8 Hộp Như file đính kèm
18 Đạn ghim 23/13 8 Hộp Như file đính kèm
19 Băng dính xi xanh 3 cm 35 Cuộn Như file đính kèm
20 Băng dính xi xanh 5 cm 112 Cuộn Như file đính kèm
21 Băng dính trắng to 24 Cuộn Như file đính kèm
22 Băng dính trắng nhỏ 9 Cuộn Như file đính kèm
23 Băng dính 2 mặt 2cm 20 Cuộn Như file đính kèm
24 Ghim cài C62 158 Hộp Như file đính kèm
25 Túi Cleabeg nhỏ 1.060 Chiếc Như file đính kèm
26 Túi Cleabeg to 630 Chiếc Như file đính kèm
27 Cặp 5576 file bag deli 100 Chiếc Như file đính kèm
28 Kẹp đen 15mm 128 Hộp nhỏ Như file đính kèm
29 Kẹp đen 25mm 94 Hộp nhỏ Như file đính kèm
30 Kẹp đen 32mm 227 Hộp nhỏ Như file đính kèm
31 Kẹp đen 40mm 10 Hộp nhỏ Như file đính kèm
32 Kẹp đen 51mm 121 Hộp nhỏ Như file đính kèm
33 Giấy nhắn (nhỡ) 108 Tập Như file đính kèm
34 Giấy nhắn (to) 25 Tập Như file đính kèm
35 Thảm dấu 5 Chiếc Như file đính kèm
36 Túi mỏng đựng hồ sơ A4 đục lỗ 11 Tập Như file đính kèm
37 Hộp gấp trà My 10 cm 55 Chiếc Như file đính kèm
38 Hộp gấp trà My 15 cm 70 Chiếc Như file đính kèm
39 Hộp gấp trà My 20 cm 50 Chiếc Như file đính kèm
40 Hộp gấp trà My 30 cm 110 Chiếc Như file đính kèm
41 Hộp gấp trà My 40 cm 10 Chiếc Như file đính kèm
42 Mực dấu màu xanh 6 Hộp Như file đính kèm
43 Mực dấu màu đỏ 17 Hộp Như file đính kèm
44 Bút xóa 48 Cái Như file đính kèm
45 Bút đánh dâu 60 Cái Như file đính kèm
46 Dập ghim nhỏ (30 tờ) 8 Cái Như file đính kèm
47 Dập ghim to (100 tờ) 1 Cái Như file đính kèm
48 Phong bì công ty 650 Chiếc Như file đính kèm
49 Chun vòng (kg) 1 Túi Như file đính kèm
50 Bìa hồ sơ 330 Chiếc Như file đính kèm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->