Gói thầu: Gói thầu RRQM.12 2020 HH: Cung cấp áp tô mát lắp đặt điện kế các loại

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200113587-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 16:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Tên gói thầu Gói thầu RRQM.12 2020 HH: Cung cấp áp tô mát lắp đặt điện kế các loại
Số hiệu KHLCNT 20200104783
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Loại hợp đồng
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-07 15:37:00 đến ngày 2020-01-17 16:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,389,818,100 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,800,000 VNĐ ((Hai mươi triệu tám trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Áptômát 1 pha 1 cực 20A 2.500 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
2 Áptômát 1 pha 1 cực 40A 10.000 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
3 Áptômát 1 pha 2 cực 20A 7.000 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
4 Áptômát 1 pha 2 cực 40A 7.000 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
5 Áptômát 3 pha 3 cực 40A 1.000 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
6 Áptômát 3 pha 3 cực 63A 1.500 Cái Được mô tả ở mục 2 chương này
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->