Gói thầu: Gói thầu số 13: Sơn các loại

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200115953-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 13: Sơn các loại
Số hiệu KHLCNT 20191245421
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 45 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 14:13:00 đến ngày 2020-01-20 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 438,166,443 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 6,500,000 VNĐ ((Sáu triệu năm trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Sơn dầu màu trắng 182,96 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn báo hiệu trắng đỏ cột cao trên 80m vị trí 07, 09, 33, 34 Đường dây 500kV Phú Lâm (571, 572) – Mỹ Tho (562, 572)
2 Sơn dầu màu đỏ 324,74 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn báo hiệu trắng đỏ cột cao trên 80m vị trí 07, 09, 33, 34 Đường dây 500kV Phú Lâm (571, 572) – Mỹ Tho (562, 572)
3 Sơn xám chống rỉ (Epoxy) 1.773 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cột rỉ sét 07 vị trí (11 trụ) “Đường dây 500kV Cầu Bông (584,564)-Phú Lâm(573,574) mạch 1
4 Sơn trắng 430,97 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cột cảnh báo không lưu (09 vị trí) Đường dây 220kV Thủ Đức – Hóc Môn & ĐD 220kV Thủ Đức - Hiệp Bình Phước đi chung cột
5 Sơn đỏ 519,95 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cột cảnh báo không lưu (09 vị trí) Đường dây 220kV Thủ Đức – Hóc Môn & ĐD 220kV Thủ Đức - Hiệp Bình Phước đi chung cột
6 Sơn trắng 98,8 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cảnh báo không lưu 02 vị trí Đường dây 220kV Long Bình (271, 272) – Thủ Đức (274, 273).
7 Sơn đỏ 235,4 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cảnh báo không lưu 02 vị trí Đường dây 220kV Long Bình (271, 272) – Thủ Đức (274, 273).
8 Sơn trắng 91,1 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cảnh báo không lưu 02 vị trí Đường dây 220kV Cát Lái – Thủ Đức
9 Sơn đỏ 186 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cảnh báo không lưu 02 vị trí Đường dây 220kV Cát Lái – Thủ Đức
10 Sơn trắng 60 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cột cảnh báo không lưu 02 vị trí Đường dây NMĐ Cà Mau - Rạch Giá mạch 2&3
11 Sơn đỏ 79,2 kg Dẫn chiếu đến mục 2 chương V: yêu cầu về kỹ thuật Công trình: Sơn cột cảnh báo không lưu 02 vị trí Đường dây NMĐ Cà Mau - Rạch Giá mạch 2&3
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->