Gói thầu: Gói thầu số 6 : Cung cấp VTTB phục vụ đại tu các máy cắt 500kV thuộc PTC4

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116735-00
Thời điểm đóng mở thầu 31/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 6 : Cung cấp VTTB phục vụ đại tu các máy cắt 500kV thuộc PTC4
Số hiệu KHLCNT 20191215799
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 13:48:00 đến ngày 2020-01-31 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,940,857,054 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 44,000,000 VNĐ ((Bốn mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Set for return stop 3 Bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
2 Set for dashpot replacement 3 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
3 Set for trip latching 3 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
4 Set revision charge gear 3 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
5 Grease for high specific forces 1 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
6 Grease low temperature 1 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
7 Cleaning tissue Dispo-Tex-Nova 50 Cái Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
8 Set for open latch step 2 replacement 3 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
9 Set free wheel 3 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
10 Set closing chain 3 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
11 Tool set 1 bộ Dẫn chiếu đến Chương V Phần 2 : yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->