Gói thầu: Gói thầu số 2: Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa các máy cắt GE thuộc PTC1

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116237-00
Thời điểm đóng mở thầu 31/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 2: Cung cấp VTTB và dịch vụ sửa chữa các máy cắt GE thuộc PTC1
Số hiệu KHLCNT 20191215799
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 210 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 13:41:00 đến ngày 2020-01-31 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 10,706,058,561 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 160,000,000 VNĐ ((Một trăm sáu mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Hạng mục 1: Sửa chữa các máy cắt 574, 580, 581, 582 -Trạm 500 kV Hà Tĩnh 1 Toàn bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật
2 Hạng mục 2: Sửa chữa đại tu máy cắt các ngăn 231,272 - Trạm biến áp 220kV Chèm 1 Toàn bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật
3 Hạng mục 3: Sửa chữa máy cắt 110kV ngăn lộ 100 - Trạm biến áp 220kV Hà Đông 1 Toàn bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->