Gói thầu: 61 2019 VHT K1-M.VE18 Mua sắm bo mạch 4 lớp hàn lắp hoàn chỉnh, mạch in 2 lớp và vật tư linh kiện điện tử

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200117817-00
Thời điểm đóng mở thầu 18/01/2020 16:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Tổng Công ty Công nghiệp công nghệ cao Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Tên gói thầu 61 2019 VHT K1-M.VE18 Mua sắm bo mạch 4 lớp hàn lắp hoàn chỉnh, mạch in 2 lớp và vật tư linh kiện điện tử
Số hiệu KHLCNT 20191255492
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Quỹ phát triển KHCN
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-08 15:32:00 đến ngày 2020-01-18 16:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 527,732,534 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 7,000,000 VNĐ ((Bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bo mạch LNA1 (8-18GHz) LNA1_8to18GHz 15 Tấm Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
2 Bo mạch LNA2 (0p5-4GHz) LNA2_0p5to4GHz 30 Tấm Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
3 Mạch in Panel Filter 1-18GHz Panel_Filter_1to8GHz 3 Tấm Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
4 Mạch in Filter 0.5-1GHz Filter0p5to1GHz 30 Tấm Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
5 Tụ điện (Capacitor) GJM1555C1H5R2WB01D 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
6 Tụ điện (Capacitor) GCQ1555C1HR80WB01D 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
7 Tụ điện (Capacitor) GJM1555C1H3R4BB01D 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
8 Tụ điện (Capacitor) GCQ1555C1H3R0WB01D 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
9 Tụ điện (Capacitor) GCQ1555C1HR50WB01D 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
10 Tụ điện (Capacitor) GRM1885C1H1R0WA01D 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
11 Cuộn cảm (Inductor) 1008HQ-68NXGLB 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
12 Cuộn cảm (Inductor) 1008HQ -7N8XJLC 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
13 Cuộn cảm (Inductor) 1008CT-600XJLC 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
14 Cuộn cảm (Inductor) 0805HT-8N2TJLC 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
15 Cuộn cảm (Inductor) 0805HT-15NTJLC 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
16 Cuộn cảm (Inductor) 1008HQ-R10XJLC 27 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
17 Lọc (Filter) BLP-550+ 8 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
18 Tụ điện (Capacitor) SF-BM50+ 24 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
19 Tụ điện (Capacitor) SF-BF50+ 24 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
20 Tụ điện (Capacitor) EMPCB.SMAFSTJ.B.HT 51 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
21 SMA 603 123 221 146 20 100 Chiếc Chi tiết yêu cầu tại mục 2 – Chương V - HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->