Gói thầu: Gói thầu số 5.3 Mua sắm MBA công trình: Nâng cao ổn định lưới điện trung hạ thế khu vực huyện Mèo Vạc năm 2020; Nâng cao ổn định lưới điện trung hạ thế khu vực huyện Yên Minh, Đồng Văn năm 2020; Nâng cao ổn định lưới điện trung hạ thế khu vực huyện Vị Xuyên năm 2020.

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119700-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện Lực Hà giang
Tên gói thầu Gói thầu số 5.3 Mua sắm MBA công trình: Nâng cao ổn định lưới điện trung hạ thế khu vực huyện Mèo Vạc năm 2020; Nâng cao ổn định lưới điện trung hạ thế khu vực huyện Yên Minh, Đồng Văn năm 2020; Nâng cao ổn định lưới điện trung hạ thế khu vực huyện Vị Xuyên năm 2020.
Số hiệu KHLCNT 20191217323
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vay TDTM và KHCB của NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 10:25:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,074,061,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 25,000,000 VNĐ ((Hai mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy biến áp 3 pha 180kVA- 35/0,4kV MBA 180kV- 35/0,4kV 6 máy Theo mục 2 - yêu cầu kỹ thuật
2 Máy biến áp 3 pha 250kVA- 35/0,4kV MBA 250kV- 35/0,4kV 1 máy Theo mục 2 - yêu cầu kỹ thuật
3 Máy biến áp 3 pha 320kVA- 35/0,4kV MBA 320kV- 35/0,4kV 2 máy Theo mục 2 - yêu cầu kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->