Gói thầu: Mua sắm thiết bị

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119562-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Mua sắm thiết bị
Số hiệu KHLCNT 20191271223
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn kế hoạch ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 09:22:00 đến ngày 2020-01-19 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,662,718,299 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 24,000,000 VNĐ ((Hai mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ điện TĐ-600V-150A TĐ-600V-150A 2 tủ Mới 100%
2 Chống sét van 35KV 35KV 2 tủ Mới 100%
3 Tủ điện TĐ-600V-150A TĐ-600V-150A 7 tủ Mới 100%
4 Tủ điện TĐ-600V-250A TĐ-600V-250A 1 tủ Mới 100%
5 Tủ điện TĐ-600V-150A TĐ-600V-150A 2 tủ Mới 100%
6 Tủ điện TĐ-600V-75A TĐ-600V-75A 1 tủ Mới 100%
7 Tủ điện TĐ-600V-125A TĐ-600V-125A 1 tủ Mới 100%
8 Tủ điện TĐ-600V-150A TĐ-600V-150A 24 tủ Mới 100%
9 Chống sét van 22kV 22kV 8 bộ Mới 100%
10 Chống sét van 35KV 35KV 7 bộ Mới 100%
11 Phụ kiện đấu nối Hotline KQCuAl+HLCu-(70-120). (Kèm chụp bảo vệ) KQCuAl+HLCu-(70-120) 30 bộ Mới 100%
12 Tủ điện TĐ-600V-150A TĐ-600V-150A 3 tủ Mới 100%
13 Tủ điện TĐ-600V-250A TĐ-600V-250A 2 tủ Mới 100%
14 Chống sét van 35KV 35KV 8 bộ Mới 100%
15 Tủ điện TĐ-600V-400A TĐ-600V-400A 2 tủ Mới 100%
16 Chống sét van 22kV 22kV 2 bộ Mới 100%
17 Phụ kiện đấu nối Hotline KQCuAl+HLCu-(70-120)mm2. (Kèm chụp bảo vệ) KQCuAl+HLCu-(70-120)mm2 6 bộ Mới 100%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->