Gói thầu: Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200114855-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Tây Ninh
Tên gói thầu Mua sắm phụ kiện đấu nối, thiết bị đóng cắt và bảo vệ cho công tác lắp điện kế phục vụ nhu cầu SXKD khác năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200114769
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 14:39:00 đến ngày 2020-02-03 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,329,364,336 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 54,000,000 VNĐ ((Năm mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 32A 50 cái Được mô tả chi tiết tại Mục 2: Yêu cầu kỹ thuật
2 CB 2P 400V 32A + vỏ hộp 50 cái -nt-
3 Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 50A 50 cái -nt-
4 Máy cắt hạ thế (MCB) 2 cực 50A + vỏ hộp 50 cái -nt-
5 Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 20A 500 cái -nt-
6 Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 32A 5.000 cái -nt-
7 Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 50A 100 bộ -nt-
8 Máy cắt hạ thế (MCB) 1 cực 63A 100 cái -nt-
9 Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 32A 100 cái -nt-
10 Máy cắt hạ thế (MCB) 3 cực 63A 100 cái -nt-
11 Kẹp nhựa ngừng dây điện kế 30.000 cái -nt-
12 Compound 50g 50 Tuýp -nt-
13 Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-35 mm2 (2 Boulon) 100 cái -nt-
14 Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-35 mm2 (2 boulon) 5.000 cái -nt-
15 Kẹp nối bọc cách điện IPC 95-95 mm2 (2 boulon) 100 cái -nt-
16 Kẹp nối bọc cách điện IPC 120-120 mm2 (2 Boulon) 100 cái -nt-
17 Hộp 1 công tơ 1 pha composite ngoài trời 300 cái -nt-
18 Hộp 2 công tơ một pha composite ngoài trời 1.000 cái -nt-
19 Hộp 4 công tơ một pha composite ngoài trời 2.000 cái -nt-
20 Hộp 6 công tơ một pha composite 500 cái -nt-
21 Hộp 1 công tơ 3 pha composite 300 cái -nt-
22 Kẹp 2 rãnh song song cho dây AC 35 mm2 500 cái -nt-
23 Kẹp 2 rãnh song song cho dây AC 50 mm2 2.000 cái -nt-
24 Kẹp AC 70-95/35-50 (2 boulon) 300 cái -nt-
25 Kẹp 2 rãnh song song cho dây AC 70 mm2 300 cái -nt-
26 Kẹp AC 120-150/70-95 (3 boulon) 300 cái -nt-
27 Kẹp 2 rãnh song song cho dây AC120 mm2 300 cái -nt-
28 Kẹp AC 185-240/70-95 (3 boulon) 300 cái -nt-
29 Kẹp AC 185-240/120-150 (3 boulon) 300 cái -nt-
30 Kẹp 2 rãnh song song cho dây AC 185MM2 300 cái -nt-
31 Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 50mm2 300 cái -nt-
32 Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 70mm2 100 cái -nt-
33 Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 95mm2 50 cái -nt-
34 Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 120mm2 50 cái -nt-
35 Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 150mm2 50 cái -nt-
36 Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 185mm2 50 cái -nt-
37 Ống nối căng dây nhôm lõi thép (ACSR) 240 mm2 50 cái -nt-
38 Hotline 2/0 200 cái -nt-
39 Hotline 4/0 50 cái -nt-
40 Kẹp quai 2/0 100 cái -nt-
41 Kẹp quai 4/0 100 cái -nt-
42 Kẹp quai 185mm2 100 cái -nt-
43 Kẹp quai 240 mm2 100 cái -nt-
44 Kẹp Quai 2/0 loại ty 300 cái -nt-
45 Kẹp quai 70-95mm2 loại ty 200 cái -nt-
46 Kẹp quai 120-150mm2 loại ty 200 cái -nt-
47 Kẹp quai 240mm loại ty 200 cái -nt-
48 Đầu cosse ép đồng 16mm2 2.000 cái -nt-
49 Đầu cosse ép đồng 25mm2 500 cái -nt-
50 Đầu cosse ép đồng 35mm2 500 cái -nt-
51 Đầu cosse ép đồng 50mm2 500 cái -nt-
52 Đầu cosse ép đồng 70mm2 500 cái -nt-
53 Đầu cosse ép đồng 70mm2 (2 lỗ) 100 cái -nt-
54 Đầu cosse ép đồng 95mm2 1.000 cái -nt-
55 Đầu cosse ép đồng 95mm2 (2 lỗ) 500 cái -nt-
56 Đầu cosse ép đồng 120mm2 1.000 cái -nt-
57 Đầu cosse ép đồng 120mm2 (2 lỗ) 100 cái -nt-
58 Đầu Cosse ép đồng 150mm2 500 Bộ -nt-
59 Đầu Cosse ép đồng 150mm2 (2 lỗ) 100 Cái -nt-
60 Đầu cosse ép đồng 185mm2 200 cái -nt-
61 Đầu cosse ép đồng 185mm2 (2 lỗ) 100 cái -nt-
62 Đầu cosse ép đồng 240mm2 100 cái -nt-
63 Đầu cosse ép đồng 240mm2 (2 lỗ) 50 cái -nt-
64 Đầu cosse ép đồng 300mm2 100 cái -nt-
65 Đầu cosse ép đồng 300mm2 (2 lỗ) 50 cái -nt-
66 Ống nối MJPT 50mm2 100 cái -nt-
67 Ống nối MJPT 70mm2 100 cái -nt-
68 Ống nối MJPT 95mm2 100 cái -nt-
69 Ống nối MJPT 120mm2 100 cái -nt-
70 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 25-50/25-50 (259) 2.000 cái -nt-
71 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 50-70/50-70 (279) 5.000 cái -nt-
72 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 25-50/70-95 (379) 1.000 cái -nt-
73 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 50-70/70-95 (399) 1.000 cái -nt-
74 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 70-95/70-95 (419) 1.000 bộ -nt-
75 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 25-70/120-240 (815) 1.000 cái -nt-
76 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 50-95/120-240 (835) 1.000 cái -nt-
77 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 95-150/120-240 (909) 1.000 bộ -nt-
78 Kẹp WR nối rẽ đồng nhôm 120-240/120-240 (929) 1.000 cái -nt-
79 Đai thép INOX 40.000 cái -nt-
80 Khoá đai cho đai Inox 20x0,4 30.000 cái -nt-
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->