Gói thầu: Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác 9 tháng của năm 2020

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119799-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 11:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Tây Ninh
Tên gói thầu Mua sắm thiết bị bảo vệ và đóng cắt trung thế phục vụ nhu cầu SXKD khác 9 tháng của năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200119772
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 270 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 14:09:00 đến ngày 2020-02-03 11:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,024,005,040 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 41,000,000 VNĐ ((Bốn mươi mốt triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 LA 18KV - 10KA 800 Cái Được mô tả chi tiết tại Mục 2: Yêu cầu kỹ thuật
2 Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 15/27KV - 100A Polymer 100 Cái -nt-
3 Cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) 15/27kV-200A Polymer 30 Cái -nt-
4 Cầu chì tự rơi (FCO) 15/27KV 100A Polymer 500 Cái -nt-
5 LTD 24KV 630A 30 Cái -nt-
6 DS 3 pha 24KV 630A (lắp trụ đơn) 5 Bộ -nt-
7 DS 3 pha 24KV 630A OD ( lắp trụ đôi tim 2,2M ) 3 Bộ -nt-
8 DS 3 pha 24KV 630A OD ( lắp trụ đôi tim 1,4M ) 3 Bộ -nt-
9 Cách điện đứng polymer 24KV 500 Cái -nt-
10 Các cách điện treo polymer 24kV 120kN 1.200 Chuỗi -nt-
11 Sứ đứng 24 KV 1.000 Cái -nt-
12 Ty sứ 24KV bọc chì 1.000 Cái -nt-
13 Băng keo cách điện trung thế 500 cuộn -nt-
14 Dây chì (FUSE LINK) 3A 300 Sợi -nt-
15 Dây chì (FUSE LINK) 6A 300 Sợi -nt-
16 Dây chì (FUSE LINK) 8A 300 Sợi -nt-
17 Dây chì (FUSE LINK) 10A 300 Sợi -nt-
18 Dây chì (FUSE LINK) 12A 200 Sợi -nt-
19 Dây chì (FUSE LINK) 15A 200 Sợi -nt-
20 Dây chì (FUSE LINK) 20A 200 Sợi -nt-
21 Dây chì (FUSE LINK) 30A 200 Sợi -nt-
22 Dây chì (FUSE LINK) 40A 200 Sợi -nt-
23 Dây chì (FUSE LINK) 50A 50 Sợi -nt-
24 Dây chì (FUSE LINK) 65A 50 Sợi -nt-
25 Dây chì (FUSE LINK) 80A 20 Sợi -nt-
26 Dây chì (FUSE LINK) 100A 20 Sợi -nt-
27 Dây chì (FUSE LINK) 140A 20 Sợi -nt-
28 Dây chì (FUSE LINK) 200A 20 Sợi -nt-
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->