Gói thầu: Cung cấp MBA + thí nghiệm cho 05 công trình (CCMBA01)

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120546-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Phú Thọ
Tên gói thầu Cung cấp MBA + thí nghiệm cho 05 công trình (CCMBA01)
Số hiệu KHLCNT 20200120509
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn TDTMKHCB
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 11:56:00 đến ngày 2020-01-21 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 6,648,749,925 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 90,000,000 VNĐ ((Chín mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Máy biến áp 250KVA-22/0,4KV 2 Máy Cụ thể trong chương V
2 Máy biến áp 320KVA-22/0,4KV 7 Máy Cụ thể trong chương V
3 Máy biến áp 400KVA-22/0,4KV 3 Máy Cụ thể trong chương V
4 Máy biến áp 320KVA-22/0,4KV ty sứ Elbow 2 Máy Cụ thể trong chương V
5 Máy biến áp 400KVA-22/0,4KV ty sứ Elbow 2 Máy Cụ thể trong chương V
6 Máy biến áp 160KVA-22/0,4KV 1 Máy Cụ thể trong chương V
7 Máy biến áp 180KVA-22/0,4KV 2 Máy Cụ thể trong chương V
8 Máy biến áp 250KVA-35/0,4KV 1 Máy Cụ thể trong chương V
9 Máy biến áp 250KVA-10(22)/0,4KV 2 Máy Cụ thể trong chương V
10 Máy biến áp 250KVA-6(22)/0,4KV 1 Máy Cụ thể trong chương V
11 Máy biến áp 180KVA-35/0,4KV 5 Máy Cụ thể trong chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->