Gói thầu: Mua sắm vật tư phục vụ công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện năm 2020

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119884-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY ĐIỆN LỰC MỸ ĐỨC
Tên gói thầu Mua sắm vật tư phục vụ công tác quản lý vận hành và kinh doanh bán điện năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200119746
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 08:57:00 đến ngày 2020-01-20 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,980,528,602 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 20,000,000 VNĐ ((Hai mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cáp đồng 35kV XLPE/PVC M1*50mm2 62 mét Cáp đồng 35kV XLPE/PVC M1*50mm2
2 Cáp bọc 35kV XLPE/PVC ACSR 1*35mm2 414 mét Cáp bọc 35kV XLPE/PVC ACSR 1*35mm2
3 Dây đồng bọc 24kV XLPE/PVC M1x50mm2 20 mét Dây đồng bọc 24kV XLPE/PVC M1x50mm2
4 Dây đồng đơn 0.6/1kV Cu/PVC M1*35mm² 168 mét Dây đồng đơn 0.6/1kV Cu/PVC M1*35mm²
5 Cáp đồng 0.6kV XLPE/PVC M240mm2 28 mét Cáp đồng 0.6kV XLPE/PVC M240mm2
6 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*6 mm2 387 mét Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*6 mm2
7 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2 378 mét Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2
8 Cáp đồng 0.6kV Cu/XLPE/PVC 2x16 300 mét Cáp đồng 0.6kV Cu/XLPE/PVC 2x16
9 Cáp đồng 0.6kV Cu/XLPE/PVC 4x16 180 mét Cáp đồng 0.6kV Cu/XLPE/PVC 4x16
10 Cáp vặn xoắn 0.6/1kV XLPE/PVC A4*35mm2 135 mét Cáp vặn xoắn 0.6/1kV XLPE/PVC A4*35mm2
11 Cáp vặn xoắn 0.6/1kV XLPE/PVC A4*50mm2 500 mét Cáp vặn xoắn 0.6/1kV XLPE/PVC A4*50mm2
12 Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE/PVC A4*95mm2 6.518 mét Cáp vặn xoắn 0.6/1kV bọc XLPE/PVC A4*95mm2
13 Aptomat 3 pha 600V/630A 3 Cái Aptomat 3 pha 600V/630A
14 Aptomat 3 pha 600V/150A 2 Cái Aptomat 3 pha 600V/150A
15 Aptomat 3 pha 600V/200A 3 Cái Aptomat 3 pha 600V/200A
16 Aptomat 3 pha 600V/250A 2 Cái Aptomat 3 pha 600V/250A
17 Aptomat 1 pha 40A 1.021 Cái Aptomat 1 pha 40A
18 Aptomat 3 pha 63A 50 Cái Aptomat 3 pha 63A
19 Hòm 4 công tơ 1 pha composite trọn bộ (Không ATM 40A) 104 Cái Hòm 4 công tơ 1 pha composite trọn bộ (Không ATM 40A)
20 Hòm 1 công tơ 3 pha Composite không vị trí lắp TI, ATM 63A 38 Cái Hòm 1 công tơ 3 pha Composite không vị trí lắp TI, ATM 63A
21 TI 100/5A 3 quả TI 100/5A
22 TI 1500/5A 6 quả TI 1500/5A
23 Cầu chì tự rơi 35kV/100A (không dây chảy) 13 Bộ Cầu chì tự rơi 35kV/100A (không dây chảy)
24 Chuỗi sứ néo đơn polymer 35kV (kèm phụ kiện) 18 chuỗi Chuỗi sứ néo đơn polymer 35kV (kèm phụ kiện)
25 Chuỗi sứ néo kép polymer -35kV (kèm phụ kiện) 8 chuỗi Chuỗi sứ néo kép polymer -35kV (kèm phụ kiện)
26 Sứ đứng 35kV+ty 50 quả Sứ đứng 35kV+ty
27 Sứ đứng 24kV+ Ty 20 quả Sứ đứng 24kV+ Ty
28 Phụ kiện chuỗi 35kV 4 Bộ Phụ kiện chuỗi 35kV
29 Phụ kiện chuỗi 24kV 34 Bộ Phụ kiện chuỗi 24kV
30 Đầu cốt AM 185 - 1lỗ 18 Cái Đầu cốt AM 185 - 1lỗ
31 Đầu cốt AM 35 - 1 lỗ 3 Cái Đầu cốt AM 35 - 1 lỗ
32 Đầu cốt AM 95 -1 lỗ 84 Cái Đầu cốt AM 95 -1 lỗ
33 Đầu cốt ép M35 - 1 lỗ 224 Cái Đầu cốt ép M35 - 1 lỗ
34 Đầu cốt M240 -1 lỗ 16 Cái Đầu cốt M240 -1 lỗ
35 Đầu cốt M50 -1 lỗ 168 Cái Đầu cốt M50 -1 lỗ
36 Đầu cốt M25 -1 lỗ 100 Cái Đầu cốt M25 -1 lỗ
37 Đầu cốt M16 -1 lỗ 250 Cái Đầu cốt M16 -1 lỗ
38 Ghíp nối đơn có vỏ bọc cách điện dùng cho cáp vặn xoắn -IPC 95-70 1.066 bộ Ghíp nối đơn có vỏ bọc cách điện dùng cho cáp vặn xoắn -IPC 95-70
39 Ghíp kép bọc cáp vặn xoắn- IPC 25/120/25-120 70 bộ Ghíp kép bọc cáp vặn xoắn- IPC 25/120/25-120
40 Ghíp nhôm 3 bulông A25-120 536 bộ Ghíp nhôm 3 bulông A25-120
41 Ghíp AC 3 bulông 50-240mm2 113 bộ Ghíp AC 3 bulông 50-240mm2
42 Kẹp siết cáp 4*50-120 584 cái Kẹp siết cáp 4*50-120
43 Tấm móc treo cáp vặn xoắn M20 576 cái Tấm móc treo cáp vặn xoắn M20
44 Đai thép + khóa đai 1.859 bộ Đai thép + khóa đai
45 Băng dính cách điện 635 cuộn Băng dính cách điện
46 Dây chảy cầu chì tự rơi 35kV/15A 40 sợi Dây chảy cầu chì tự rơi 35kV/15A
47 Dây chảy cầu chì tự rơi 35kV/30A 9 sợi Dây chảy cầu chì tự rơi 35kV/30A
48 Dây chảy cầu chì tự rơi 35kV/6A 15 sợi Dây chảy cầu chì tự rơi 35kV/6A
49 Cột bê tông H7,5B 2 cột Cột bê tông H7,5B
50 Cột bê tông ly tâm LT7,5/4.3/190 10 cột Cột bê tông ly tâm LT7,5/4.3/190
51 Bình dầu phụ 22kV/630A 2 bình Bình dầu phụ 22kV/630A
52 Dầu Supertrans 220 lít Dầu Supertrans
53 Xi măng PCB30 19.484,9 kg Xi măng PCB30
54 Cát vàng 33,5 m3 Cát vàng
55 Đá 2x4 61,1 m3 Đá 2x4
56 Biển báo số cột và an toàn 263 Cái Biển báo số cột và an toàn
57 Chụp cột CH - 3,0m (122.32kg/bộ) 2 bộ Chụp cột CH - 3,0m (122.32kg/bộ)
58 Chụp cột tròn - 4,0M (115.13kg/bộ) 2 bộ Chụp cột tròn - 4,0M (115.13kg/bộ)
59 Cổ dề néo (9.3kg/bộ) 2 bộ Cổ dề néo (9.3kg/bộ)
60 Dây néo cột 12m (49.6kg/bộ) 1 bộ Dây néo cột 12m (49.6kg/bộ)
61 Dây néo cột 16m (57kg/bộ) 1 bộ Dây néo cột 16m (57kg/bộ)
62 Ghế thao tác (80.15kg/bộ) 2 bộ Ghế thao tác (80.15kg/bộ)
63 Ghế Thao tác (GTT) (74.17kg/bộ) 1 bộ Ghế Thao tác (GTT) (74.17kg/bộ)
64 Ghế Thao tác (GTT) (97.86kg/bộ) 1 bộ Ghế Thao tác (GTT) (97.86kg/bộ)
65 Móng néo (37.2kg/bộ) 2 bộ Móng néo (37.2kg/bộ)
66 Thang trèo (42.5kg/bộ) 2 bộ Thang trèo (42.5kg/bộ)
67 Thang trèo (TT) (60.79kg/bộ) 1 bộ Thang trèo (TT) (60.79kg/bộ)
68 Thang trèo (TT) (41.617kg/bộ) 2 bộ Thang trèo (TT) (41.617kg/bộ)
69 Tiếp địa RC1 (16.37kg/bộ) 1 bộ Tiếp địa RC1 (16.37kg/bộ)
70 Tiếp địa RC1 (22.75kg/bộ) 1 bộ Tiếp địa RC1 (22.75kg/bộ)
71 Xà cầu chì tự rơi (SI 2,8m) (70.84kg/bộ) 12 bộ Xà cầu chì tự rơi (SI 2,8m) (70.84kg/bộ)
72 Xà cầu chì tự rơi (SI 2,6m) (67.886kg/bộ) 2 bộ Xà cầu chì tự rơi (SI 2,6m) (67.886kg/bộ)
73 Xà CSV - MM (bộ) (5.283kg/bộ) 28 bộ Xà CSV - MM (bộ) (5.283kg/bộ)
74 Xà đỉnh trạm lệch dọc tuyến (XĐT-ĐL) (79.17kg/bộ) 4 bộ Xà đỉnh trạm lệch dọc tuyến (XĐT-ĐL) (79.17kg/bộ)
75 Xà đỉnh trạm dọc tuyến (XĐT-DT) (89.67kg/bộ) 12 bộ Xà đỉnh trạm dọc tuyến (XĐT-DT) (89.67kg/bộ)
76 Xà đỉnh trạm ngang tuyến (XĐT-NT 3m) (71.079kg/bộ) 1 bộ Xà đỉnh trạm ngang tuyến (XĐT-NT 3m) (71.079kg/bộ)
77 Xà đỉnh trạm ngang Tuyến (XĐT-NT 2,8m) (67.09kg/bộ) 5 bộ Xà đỉnh trạm ngang Tuyến (XĐT-NT 2,8m) (67.09kg/bộ)
78 Xà đỉnh trạm ngang tuyến (XĐT-NT 2,6m) (65.051kg/bộ) 1 bộ Xà đỉnh trạm ngang tuyến (XĐT-NT 2,6m) (65.051kg/bộ)
79 Xà đỡ cầu dao (XCD-Cột mập) (62.4kg/bộ) 1 bộ Xà đỡ cầu dao (XCD-Cột mập) (62.4kg/bộ)
80 Xà đỡ cầu dao (XCD) (57.84kg/bộ) 2 bộ Xà đỡ cầu dao (XCD) (57.84kg/bộ)
81 Xà đỡ trung gian (XTG 2,8m) (38.42kg/bộ) 11 bộ Xà đỡ trung gian (XTG 2,8m) (38.42kg/bộ)
82 Xà đỡ trung gian (XTG 3m) (39.908kg/bộ) 1 bộ Xà đỡ trung gian (XTG 3m) (39.908kg/bộ)
83 Xà đỡ trung gian + chống sét van (TTG +CSV 2,6m) (65.52kg/bộ) 2 bộ Xà đỡ trung gian + chống sét van (TTG +CSV 2,6m) (65.52kg/bộ)
84 Xà đỡ trung gian + chống sét van (XTG + CSV 2,8m) (68.47kg/bộ) 12 bộ Xà đỡ trung gian + chống sét van (XTG + CSV 2,8m) (68.47kg/bộ)
85 Xà đỡ trung gian + chống sét van (XTG + CSV 3m) (71.424kg/bộ) 1 bộ Xà đỡ trung gian + chống sét van (XTG + CSV 3m) (71.424kg/bộ)
86 Xà đỡ trung gian( XTG 2,6m) (37.318kg/bộ) 1 bộ Xà đỡ trung gian( XTG 2,6m) (37.318kg/bộ)
87 Xà lánh (X2L-0.4kV) (22.92kg/bộ) 1 bộ Xà lánh (X2L-0.4kV) (22.92kg/bộ)
88 Xà lánh X2L-0,4kV (bộ) (23.86kg/bộ) 4 bộ Xà lánh X2L-0,4kV (bộ) (23.86kg/bộ)
89 Xà phụ 1 pha (XP-1P) (9.68kg/bộ) 2 bộ Xà phụ 1 pha (XP-1P) (9.68kg/bộ)
90 Xà phụ 1 pha 2 bên (XP-1P-2B) (15.99kg/bộ) 1 bộ Xà phụ 1 pha 2 bên (XP-1P-2B) (15.99kg/bộ)
91 Xà phụ 2 pha (XP-2) (17.54kg/bộ) 1 bộ Xà phụ 2 pha (XP-2) (17.54kg/bộ)
92 Xà phụ đỡ lệch (XP-3P) (53.32kg/bộ) 1 bộ Xà phụ đỡ lệch (XP-3P) (53.32kg/bộ)
93 Xà X2-35 (89.67kg/bộ) 2 bộ Xà X2-35 (89.67kg/bộ)
94 Xà X2L-22 (79.17kg/bộ) 2 bộ Xà X2L-22 (79.17kg/bộ)
95 Xà X2L-35 (79.17kg/bộ) 2 bộ Xà X2L-35 (79.17kg/bộ)
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->