Gói thầu: Cung cấp vật tư điện phục vụ các công trình sửa chữa lớn năm 2020

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200116218-01
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Sơn Tây
Tên gói thầu Cung cấp vật tư điện phục vụ các công trình sửa chữa lớn năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200107828
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL năm 2020 của Công ty Điện lực Sơn Tây
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 02:36:00 đến ngày 2020-01-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,238,545,405 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 50,000,000 VNĐ ((Năm mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M1*6 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV1x6 mm2 6.200 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
2 Dây bọc 0,6/1kV Cu/XLPE/PVC M1x25 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV1x25 mm2 208 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
3 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*10 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x10 mm2 60 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
4 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*16 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x16 mm2 138 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
5 Dây bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M2*25 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 2x25 mm2 5.676 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
6 Cáp treo 0.6/1kV bọc XLPE/PVC M4*25 mm2 Cu/XLPE/PVC 0.6/1kV 4x25 mm2 568 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
7 Cáp bọc 0,6/1kV XLPE/PVC M240 mm2 0,6/1kV/CEV-1x240mm2 7 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
8 Cáp ngầm 0,6/1kV CU-XLPE-DSTA-PVC-4*95 0,6/1kV CU-XLPE-DSTA-PVC-4*95 123 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
9 Dây bọc cách điện 22kV-1 pha-1x50mm2 22kV/Cu/XLPE-1x50mm2 21 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
10 Cáp vặn xoắn hạ áp trên không 4x35 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x35 mm2 938 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
11 Cáp vặn xoắn hạ áp trên không 4x50 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x50 mm2 3.391 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
12 Cáp vặn xoắn hạ áp trên không 4x70 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x70 mm2 1.951 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
13 Cáp vặn xoắn hạ áp trên không 4x95 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x95 mm2 2.973 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
14 Cáp vặn xoắn hạ áp trên không 4x120 mm2 Cáp vặn xoắn ABC 0.6/1kV-4x120 mm2 3.193 m Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
15 Đầu cốt xử lý AM50 Cosse C-A50 996 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
16 Ghíp 3 bulong A25-150 A25-150 432 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
17 Ghíp nhôm 3 bulong A50-240 GN-3BL-A50-240 296 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
18 Ghíp IPC 120-120 (35-120/6-120) 2bu lông IPC 120-120 (35-120/6-120) 2BL 2.672 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
19 Ghíp bọc trung áp 24kV GN-24kV 6 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
20 Chuỗi treo 24Kv - 120KN, Polymer SCN-24kV 3 Chuỗi Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
21 Cầu chì tự rơi 22kV loại 100A FCO 22kV-100A-10kA/s 1 Bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
22 Sứ đứng SĐD-22kV (cả ty) VHD-24kV 49 Quả Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
23 Kẹp ngừng ABC 4 x 35mm2 4 x 35mm2 44 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
24 Kẹp ngừng ABC 4 x 50mm2 4 x 50mm2 115 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
25 Kẹp ngừng ABC 4 x 70mm2 4 x 70mm2 64 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
26 Kẹp ngừng ABC 4 x 95mm2 4 x 95mm2 94 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
27 Kẹp ngừng ABC 4 x (50-120)mm2 4 x (50-120)mm2 456 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
28 Móc treo cáp ABC 4x120mm2 4x120mm2 598 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
29 Hộp phân dây không bao gồm đầu cốt (đủ phụ kiện) HPD-Composit 199 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
30 Hộp phân dây trọn bộ HPD-Composit 2 Hộp Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
31 Hòm 4 công tơ 1 pha Composite (không cầu chì, không ATM) Composit, không bao gồm cầu chì/ATM 1.015 Hòm Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
32 Hòm 4 công tơ 1 pha Composit, ATM 40A Composit, ATM 1 pha 40A hãng LS 28 Hòm Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
33 Hòm 1 công tơ 3 pha Composite không vị trí lắp TI, ATM 63A H3pha-63A 81 Hòm Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
34 Hòm 1 công tơ 3 pha không có vị trí lắp TI, không có ATM 100A H3pha 2 Hòm Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
35 Hòm 1 công tơ 3 pha Composite không vị trí lắp TI, ATM 100A H3pha-100A 23 Hòm Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
36 Áp tô mát - MCB 1 cực ( loại 40A) MCB 1 Pole 600V 40A 3.102 Cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
37 Cột bê tông ly tâm cao 6,5m, chịu lực 4.3 LT-6,5 /4.3 /190 19 Cột Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
38 Cột bê tông ly tâm cao 7,5m, chịu lực 4.3 LT7,5/4.3/190 6 Cột Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
39 Cột bê tông ly tâm cao 7,5m, chịu lực 6 LT7,5/6/190 16 Cột Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
40 Cột bê tông ly tâm cao 8,0m, chịu lực 4.3 LT8,0/4.3/190 32 Cột Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
41 Cột bê tông ly tâm cao 8,5m, chịu lực 5.0 LT8,5/5.0/190 37 Cột Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
42 Cột bê tông ly tâm cao 8,5m, chịu lực 11.0 LT-8,5 /11.0 /190 12 Cột Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
43 Cột bê tông ly tâm cao 10,0m, chịu lực 5 LT10,0/5/190 2 Cột Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V- Yêu cầu về kỹ thuật
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->