Gói thầu: Gói số 6: Cung cấp VTTB hệ thống đi tắt Tổ máy số 2

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200121415-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 09:05:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng
Tên gói thầu Gói số 6: Cung cấp VTTB hệ thống đi tắt Tổ máy số 2
Số hiệu KHLCNT 20191236324
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD 2020 (SCL)
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 06:33:00 đến ngày 2020-01-20 09:05:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 468,868,754 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 7,033,000 VNĐ ((Bảy triệu ba mươi ba nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bán khớp bơm dầu bypass cao áp (Rotex 28 D-48407) 2 Cái Hạng mục số 1
2 Bộ gioăng của bộ chia dầu van bypass HP1, NBR:SK-D1VW-70 (12 chi tiết) 20 Bộ Hạng mục số 2
3 Cao su giảm chấn bơm dầu bypass cao áp 67x28x20x8 1 Cái Hạng mục số 3
4 Dầu Hydraulic Oil HLPD 46 1.600 Lít Hạng mục số 4
5 Đường ống dầu van bypass cao áp (46054 POS: 03175) 1 cái Hạng mục số 5
6 Gioăng van bypass hạ áp Part no. 363 (S05951) 2 bộ Hạng mục số 6
7 Gioăng van bypass hạ áp Part no. 53 (S04988) 2 bộ Hạng mục số 7
8 Gioăng van chặn nước phun giảm ôn bypass hạ áp Part no. 53 (S04979) 6 Bộ Hạng mục số 8
9 gioăng van điều chỉnh nước phun giảm ôn bypass hạ áp Part no. 53 (S05159) 6 bộ Hạng mục số 9
10 Phớt chèn cổ trục bơm dầu bypass NOK CV 17x30x7 3 cái Hạng mục số 10
11 Vòng chèn van bypass cao áp 85/65x10 1 Bộ Hạng mục số 11
12 Vòng chèn van bypass cao áp Part no. 175 (S05608) 1 Bộ Hạng mục số 12
13 Vòng chèn van bypass hạ áp 300/280x18 2 Bộ Hạng mục số 13
14 Vòng chèn van bypass hạ áp 315/275x5 2 Bộ Hạng mục số 14
15 Vòng chèn van bypass hạ áp 46/40x9 2 Bộ Hạng mục số 15
16 Vòng chèn van bypass hạ áp 99/75x12 2 Bộ Hạng mục số 16
17 Vòng chèn van bypass hạ áp Part no. 176 (S05613) 2 bộ Hạng mục số 17
18 Vòng chèn van bypass hạ áp Part no. 227 (S05025) 2 bộ Hạng mục số 18
19 Vòng chèn van chặn DN125 PN40 van bypass hạ áp Part no. 176 (S05042) 11 Bộ Hạng mục số 19
20 Vòng chèn van chặn nước phun giảm ôn bypass cao áp Part no. 176 (S05596) 6 bộ Hạng mục số 20
21 Vòng chèn van điều chỉnh nước phun giảm ôn bypass hạ áp Part no. 176 (S05042) 6 bộ Hạng mục số 21
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->