Gói thầu: Gói thầu số 05: “Cung cấp Phần mềm HMI”

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200120796-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty TNHH Một thành viên Thí nghiệm điện miền Trung
Tên gói thầu Gói thầu số 05: “Cung cấp Phần mềm HMI”
Số hiệu KHLCNT 20200117774
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn vay và vốn SXKD năm 2020 của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-09 17:02:00 đến ngày 2020-01-17 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 260,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 "+ Phần mềm HMI: 1 License - HMI gồm: 1000 datapoint; SCADA explorer; Event data recording; Control panel; SCADA Add-in; WorldView license for single control room engineering workstation; DNP protocol. - Giao thức: IEC61850; Modbus; IEC60870-5-104. - Data exchange: IEC60870-5-104. - System Configuration Status (SCS). - Command sequence - Scada Replicator for HIS (only software license, not include SQL or Oracle license) - IED Wizard"
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->