Gói thầu: Mua dây dẫn trung , hạ áp các công trình CQT năm 2020 tại các huyện Hạ Lang, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123040-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Cao Bằng
Tên gói thầu Mua dây dẫn trung , hạ áp các công trình CQT năm 2020 tại các huyện Hạ Lang, Trà Lĩnh tỉnh Cao Bằng
Số hiệu KHLCNT 20191275342
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn KHCB và TDTM
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 09:54:00 đến ngày 2020-01-20 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 3,213,868,423 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 48,200,000 VNĐ ((Bốn mươi tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế Al/XLPE 4x50 Al/XLPE 4x50 15.802 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
2 Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế Al/XLPE 4x70 Al/XLPE 4x70 17.072 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
3 Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế Al/XLPE 4x95 Al/XLPE 4x95 562 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
4 Cáp trung thế treo bọc cách điện 24kV, ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ HDPE loại AC50/8/XLPE 2,5/HDPE. AC50/8/XLPE 2,5/HDPE. 288 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
5 Cáp nhôm trần lõi thép có mỡ trung tính 50/8. AC 50/8 1.871 kg Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->