Gói thầu: Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị an toàn

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112005-00
Thời điểm đóng mở thầu 05/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Tên gói thầu Gói thầu số 1: Mua sắm trang thiết bị an toàn
Số hiệu KHLCNT 20200103595
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 15:09:00 đến ngày 2020-02-05 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,175,181,604 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bộ thử điện trung áp đèn còi 10 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
2 Bộ tiếp đất di động trung áp thông thường (đến 35kV) 9 bộ Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
3 Bộ tiếp đất hạ áp cho dây bọc (cáp ABC) - phần di động 3 bộ Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
4 Bộ tiếp đất hạ áp gắn tại Aptomat 38 bộ Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
5 Cảnh báo có điện gắn trên nón an toàn 6 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
6 Dây an toàn (nguyên bộ) 58 bộ Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
7 Dây an toàn phụ 88 sợi Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
8 Dây đai lưng an toàn 31 sợi Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
9 Dây quàng trụ 91 sợi Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
10 Găng tay cách điện hạ áp 72 đôi Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
11 Găng tay cách điện trung áp 44 đôi Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
12 Nón bảo hộ có kính che mặt 60 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
13 Nón nhựa an toàn 21 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
14 Quai nón (hợp bộ với nón nhựa an toàn) 50 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
15 Sào thao tác trung áp 18 cây Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
16 Sào tiếp đất lưu động trung áp 7 cây Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
17 Ty leo 298 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
18 Ủng cách điện trung áp 5 đôi Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
19 Áo phao 120 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
20 Găng bảo vệ găng tay cách điện hạ thế 50 đôi Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->