Gói thầu: Mua sắm thiết bị

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200124525-00
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Hòa Bình
Tên gói thầu Mua sắm thiết bị
Số hiệu KHLCNT 20191271139
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Vốn kế hoạch ĐTXD 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 20 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 14:56:00 đến ngày 2020-01-20 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,082,339,161 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 16,200,000 VNĐ ((Mười sáu triệu hai trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ điện TĐ-600V-150A; Số lộ ra: 3x100 A TĐ-600V-150A; Số lộ ra: 3x100 A 2 tủ Mới 100%
2 Chống sét van 35KV 35KV 2 bộ Mới 100%
3 Tủ điện TĐ-600V-150A; Số lộ ra: 3x100 A TĐ-600V-150A; Số lộ ra: 3x100 A 5 tủ Mới 100%
4 Tủ điện TĐ-600V-250A; Số lộ ra: 3x125 A TĐ-600V-250A; Số lộ ra: 3x125 A 1 tủ Mới 100%
5 Tủ điện TĐ-600V-300A; Số lộ ra: 3x150 A TĐ-600V-300A; Số lộ ra: 3x150 A 3 tủ Mới 100%
6 Chống sét van 22kV 22kV 3 bộ Mới 100%
7 Chống sét van 35KV 35KV 6 bộ Mới 100%
8 Tủ điện TĐ-600V-150A; Số lộ ra: 3x100 A TĐ-600V-150A; Số lộ ra: 3x100 A 4 tủ Mới 100%
9 Chống sét van 35KV 35KV 4 bộ Mới 100%
10 Tủ điện TĐ-600V-150A; Số lộ ra: 3x100 A TĐ-600V-150A; Số lộ ra: 3x100 A 12 tủ Mới 100%
11 Tủ điện TĐ-600V-300A; Số lộ ra: 3x150 A TĐ-600V-300A; Số lộ ra: 3x150 A 1 tủ Mới 100%
12 Chống sét van 35KV 35KV 13 bộ Mới 100%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->