Gói thầu: In ấn phẩm năm 2020

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200108228-00
Thời điểm đóng mở thầu 17/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn
Tên gói thầu In ấn phẩm năm 2020
Số hiệu KHLCNT 20200102570
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Từ nguồn thu dịch vụ khám bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 365 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 11:54:00 đến ngày 2020-01-17 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,136,693,500 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bao phim CT Nhà thầu đề xuất 500 Kg Túi nylon PP, kích thước: 38*50 cm, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
2 Bao phim X - Quang B Nhà thầu đề xuất 3.000 Kg Túi nylon PP, kích thước: 28*40 cm, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
3 Bao thư (12cm x 15cm) Nhà thầu đề xuất 5.000 Cái Giấy Fort trắng 80gsm hoặc tương đương, kích thước: 12*15 cm Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
4 Bao thư (12cm x 18cm) Nhà thầu đề xuất 5.000 Cái Giấy Fort trắng 80gsm hoặc tương đương, kích thước: 12*18 cm Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
5 Bao thư (12cm x 22cm) Nhà thầu đề xuất 5.000 Cái Giấy Fort trắng 80gsm hoặc tương đương, kích thước: 12*22 cm Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
6 Bao thư (17cm x 23cm) Nhà thầu đề xuất 5.000 Cái Giấy Fort trắng 80gsm hoặc tương đương, kích thước: 17 *23 cm Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
7 Bao thư (25cm x 35cm) Nhà thầu đề xuất 5.000 Cái Giấy Fort trắng 100gsm hoặc tương đương, kích thước: 25*35 cm Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
8 Bệnh án ngoại khoa Nhà thầu đề xuất 7.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
9 Bệnh án ngoại trú Nhà thầu đề xuất 20.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
10 Bệnh án ngoại trú cấp cứu Nhà thầu đề xuất 35.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
11 Bệnh án nhi khoa Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
12 Bệnh án nội khoa Nhà thầu đề xuất 16.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
13 Bệnh án phụ khoa Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
14 Bệnh án sản khoa Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
15 Bệnh án ngoại trú chuyên khoa RHM Nhà thầu đề xuất 1.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
16 Bìa hồ sơ bệnh án Nhà thầu đề xuất 33.000 Cái Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3 Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
17 Đơn thuốc Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 60gsm hoặc tương đương, Khổ A5, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
18 Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật, gây mê hồi sức Nhà thầu đề xuất 8.000 Tờ Giấy Fort trắng 60gsm hoặc tương đương, Khổ A5, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
19 Giấy chứng nhận sức khỏe Nhà thầu đề xuất 10.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
20 Giấy chứng sanh Nhà thầu đề xuất 100 Cuốn Giấy Fort trắng 80gsm hoặc tương đương, kích thước: 20*30 cm, đục răng cưa 2 phần Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
21 Giấy ra viện (xanh) Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy bìa xanh 160gsm hoặc tương đương, Khổ A5, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
22 Hướng dẫn sử dụng thuốc phá thai Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
23 Kế hoạch chăm sóc Nhà thầu đề xuất 20.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
24 Lời dặn bệnh nhân và gia đình Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 60gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
25 Phiếu cam kết / Giấy cam kết Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 60gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
26 Phiếu cam kết chấp nhận uống thuốc phá thai Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 60gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
27 Phiếu chăm sóc Nhà thầu đề xuất 65.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
28 Phiếu chỉ định bó bột Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 60gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
29 Phiếu chiếu/ Chụp X-Quang Nhà thầu đề xuất 8.000 Tờ Giấy Fort trắng 60gsm hoặc tương đương, Khổ A4 , in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
30 Phiếu chuyển tuyến Nhà thầu đề xuất 8.000 Tờ Giấy Fort trắng 60gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
31 Phiếu công khai dịch vụ khám bệnh nội trú (mẫu 1)/ Phiếu công khai thuốc và VTYT Nhà thầu đề xuất 20.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
32 Phiếu công khai dịch vụ khám bệnh nội trú (mẫu 2)/ Phiếu thực hiện và công khai thuốc Nhà thầu đề xuất 20.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
33 Phiếu đăng ký phòng dịch vụ Nhà thầu đề xuất 10.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
34 Phiếu điện tim Nhà thầu đề xuất 16.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
35 Phiếu đóng tiền tạm ứng Nhà thầu đề xuất 10.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
36 Phiếu khám chuyên khoa Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A5, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
37 Phiếu khám tiền phẫu Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
38 Phiếu kiểm soát bệnh án trước khi đưa vào mổ Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
39 Phiếu lãnh và phát máu Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A5, in1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
40 Phiếu siêu âm Nhà thầu đề xuất 1.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
41 Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
42 Phiếu theo dõi chấn thương đầu Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
43 Phiếu theo dõi chức năng sống Nhà thầu đề xuất 40.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
44 Phiếu theo dõi truyền dịch Nhà thầu đề xuất 10.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
45 Phiếu truyền máu Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
46 Phiếu xét nghiệm Nhà thầu đề xuất 16.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A5 , in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
47 Sổ "Phiếu đồng ý xét nghiệm HIV" Nhà thầu đề xuất 50 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước: 15*20 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
48 Sổ bàn giao dung cụ thường trực Nhà thầu đề xuất 20 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
49 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước: 15*20 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
50 Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện Nhà thầu đề xuất 20 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước: 15*20 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
51 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa Nhà thầu đề xuất 35 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
52 Sổ bàn giao thuốc thường trực Nhà thầu đề xuất 20 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
53 Sổ biên bản hội chuẩn Nhà thầu đề xuất 100 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
54 Sổ biên bản kiểm điểm tử vong Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
55 Sổ cấp giấy báo tử (bộ tư pháp) Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước: 20*30 cm, đục răng cưa 2 phần, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
56 Sổ chuẩn đoán hình ảnh Nhà thầu đề xuất 20 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước: 20*30 cm, đục răng cưa 2 phần, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
57 Sổ đăng ký văn bản đến Nhà thầu đề xuất 35 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
58 Sổ đăng ký văn bản đi Nhà thầu đề xuất 35 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
59 Sổ đi buồng Nhà thầu đề xuất 30 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
60 Sổ họp giao ban Nhà thầu đề xuất 80 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
61 Sổ khám bệnh (A2 gấp đôi) Nhà thầu đề xuất 20 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 30*42 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
62 Sổ khám bệnh hồng Nhà thầu đề xuất 25.000 Cuốn - Ruột: 20 trang giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, in 2 mặt màu đen, kích thước: 14,5x20 cm, - Bìa màu hồng 180gsm in 4 màu 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
63 Sổ khám bệnh vàng Nhà thầu đề xuất 75.000 Cuốn - Ruột: 20 trang giấy Fort trắng 70gsm, in 2 mặt màu đen, kích thước: 14,5x20 cm, - Bìa màu vàng 180gsm in 4 màu 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
64 Sổ khám bệnh xanh (sản khoa) Nhà thầu đề xuất 8.000 Cuốn - Ruột: 20 trang giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, in 2 mặt màu đen, kích thước: 14,5x20 cm, - Bìa màu vàng 180gsm in 4 màu 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
65 Sổ khám sức khỏe định kỳ Nhà thầu đề xuất 500 Cuốn - Ruột: 20 trang giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, in 2 mặt màu đen, kích thước: 21x30 cm, - Bìa màu 180gsm in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
66 Sổ kiểm tra Nhà thầu đề xuất 50 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 30*42 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
67 Sổ lãnh thuốc gây nghiện Nhà thầu đề xuất 50 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước: 20*30 cm, đục răng cưa 2 phần , 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
68 Sổ lãnh thuốc hướng tâm thần Nhà thầu đề xuất 20 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước: 20*30 cm, đục răng cưa 2 phần, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
69 Sổ mời hội chuẩn Nhà thầu đề xuất 30 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
70 Sổ phẫu thuật, thủ thuật Nhà thầu đề xuất 20 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
71 Sổ quản lý sửa chữa thiết bị y tế Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
72 Sổ quỹ tiền mặt Nhà thầu đề xuất 50 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
73 Sổ sai sót chuyên môn Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước;15*20 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
74 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước;15*20 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
75 Sổ tài sản y dụng cụ Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 15*21 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
76 Sổ theo dõi cấp giấy chứng sinh Nhà thầu đề xuất 100 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước: 20*30 cm, đục răng cưa 2 phần, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
77 Sổ theo dõi máy móc thiết bị y tế Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
78 Sổ thường trực Nhà thầu đề xuất 60 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 20*30 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
79 Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện Nhà thầu đề xuất 10 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Kích thước: 23*40 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
80 Sổ xin xe cứu thương Nhà thầu đề xuất 30 Cuốn Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, kích thước;15*20 cm, in 2 mặt, 200tr/ cuốn Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
81 Thẻ theo dõi điều trị Nhà thầu đề xuất 5.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
82 Tờ cam kết đồng ý tiêm thuốc tương phản Nhà thầu đề xuất 2.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
83 Tờ điều trị Nhà thầu đề xuất 130.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
84 Trích biên bản hội chẩn Nhà thầu đề xuất 15.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A4, in 1 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
85 Giấy chứng nhận sức khỏe (TT 14/2013/TT-BYT) Nhà thầu đề xuất 10.000 Tờ Giấy Fort trắng 70gsm hoặc tương đương, Khổ A3, in 2 mặt Thương hiệu: Nhà thầu đề xuất Xuất xứ: Việt Nam
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->