Gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị đo lường

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200112157-00
Thời điểm đóng mở thầu 05/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI
Tên gói thầu Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị đo lường
Số hiệu KHLCNT 20200103595
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-11 11:53:00 đến ngày 2020-02-05 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 233,919,936 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 3,000,000 VNĐ ((Ba triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Am-pe kìm hạ thế 1000A 20 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
2 Am-pe kìm hạ thế 2000A 5 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
3 Am-pe kìm hạ thế, đo được cosφ (loại mạch từ chữ U, lưu được 4 thông số 1 lần đo, đọc thông số qua bluetooth) 2 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
4 Inverter 1,5kW - 12VDC/220VAC 1 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
5 Máy đo điện trở tiếp đất loại đóng cọc (teromet) 1 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
6 Máy đo VOM 1 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
7 Megger 2500 VDC 2 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
8 Variac 3 pha 5KVA 1 cái Theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục 2 – Chương V của E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->