Gói thầu: “VT-SCTX-2019-128: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 1- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200125809-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Tên gói thầu “VT-SCTX-2019-128: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên dây chuyền 1- Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”
Số hiệu KHLCNT 20200125799
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa thường xuyên
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 18:28:00 đến ngày 2020-01-21 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,971,200,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Bơm định lượng theo tiêu chuẩn API 675, kiểu màng tác động bằng pit tông thủy lực, hiệu Miltong Roy; Q ≥ 1600l/h, P ≥ 10 barg Model: PLG 96M90H/0/9C5.HSHV3Z 2 Bộ Bơm định lượng kiểu màng tác động bằng pít tông thủy lực, theo tiêu chuẩn API 675;- Môi chất:NaOH;- Lưu lượng: ≥1600 lít/giờ;- Áp suất làm việc yêu cầu: ≥10 barg
2 Bơm định lượng phòng mòn (trọn bộ bơm động cơ bơm định lượng kiểu màng tác động bằng pit tông thủy lực, hiệu Miltong Roy; lưu lượng: Q ≥ 100 l/h,P ≥ 160 barg Bơm định lượng kiểu màng hiệu Miltong Roy; lưu lượng:Q ≥ 100 l/h,P ≥ 160 barg 2 Bộ Bơm định lượng kiểu màng tác động bằng pit tông thủy lực, theo tiêu chuẩn API 675;- Môi chất: Hyđrazin;- Lưu lượng: ≥100 lít/giờ;- Áp suất làm việc yêu cầu: ≥160 barg
3 Bơm nước thải sinh hoạt (trọn bộ bơm động cơ, bơm ly tâm công suất: 100m³/h, chiều cao đẩy: 45m cột nước) Bơm ly tâm công suất: Q ≥100m³/h,P≥ 4,5kg/cm² 1 Bộ Bơm ly tâm;- Môi chất: nước thải sinh hoạt;- Lưu lượng: ≥100m³/h – Áp lực: ≥ 4,5 kg/cm²
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->