Gói thầu: Gói 3a: Đấu thầu tập trung mua sắm thiết bị đóng cắt trung hạ thế

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123052-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 14:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty điện lực Thái Nguyên Chi nhánh Tổng công ty điện lực Miền Bắc
Tên gói thầu Gói 3a: Đấu thầu tập trung mua sắm thiết bị đóng cắt trung hạ thế
Số hiệu KHLCNT 20191086492
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn TDTM của EVN NPC
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 17:21:00 đến ngày 2020-01-21 14:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,429,592,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 30,000,000 VNĐ ((Ba mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ RMU-24kV-4 ngăn dao phụ tải trọn bộ (Bao gồm vỏ tủ, dao cắt tải) 2 tủ Chương V: Yêu cầu về kỹ thuật Chất lượng mới 100%
2 Chống sét van 22kV 2 bộ nt Chất lượng mới 100%
3 Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24kV-3x240 4 bộ nt Chất lượng mới 100%
4 Đầu cáp ngầm 24kV T-Plug 24kV-1x300 3 bộ nt Chất lượng mới 100%
5 Tủ nối thanh cái 22kV-2500A 1 tủ nt Chất lượng mới 100%
6 Cầu dao cách ly ngoài trời 24kV-630A (chém ngang) 2 bộ nt Chất lượng mới 100%
7 Áp tô mát 3 pha AT-200A 1 Cái nt Chất lượng mới 100%
8 Áp tô mát 3 pha AT-250A 2 Cái nt Chất lượng mới 100%
9 Áp tô mát 3 pha AT-300A 2 Cái nt Chất lượng mới 100%
10 Áp tô mát 3 pha AT-1000A 1 Cái nt Chất lượng mới 100%
11 Tủ điện 600V-300A (1*300+3*125) 1 Tủ nt Chất lượng mới 100%
12 Tủ điện 600V-400A ( 1*400+3*150) 1 Tủ nt Chất lượng mới 100%
13 Tủ điện 600V-500A (1*500+3*200) 4 Tủ nt Chất lượng mới 100%
14 Tủ điện 600V-630A (1*630+3*250) 19 Tủ nt Chất lượng mới 100%
15 Tủ điện 600V-1000A (1*1000+2*250+2*300) 5 Tủ nt Chất lượng mới 100%
16 Tủ điện 600V-1250A (1*1250+2*300+2*400) 1 Tủ nt Chất lượng mới 100%
17 Dây chảy 8A-35kV (bộ 3 sợi) 12 bộ nt Chất lượng mới 100%
18 Dây chảy 12A-35kV (bộ 3 sợi) 4 bộ nt Chất lượng mới 100%
19 Dây chảy 4A-35kV (bộ 3 sợi) 1 bộ nt Chất lượng mới 100%
20 Dây chảy 8A-22kV (bộ 3 sợi) 1 bộ nt Chất lượng mới 100%
21 Dây chảy 10A-22kV (bộ 3 sợi) 2 bộ nt Chất lượng mới 100%
22 Dây chảy 12A-22kV (bộ 3 sợi) 9 bộ nt Chất lượng mới 100%
23 Dây chảy 18A-22kV (bộ 3 sợi) 2 bộ nt Chất lượng mới 100%
24 Dây chảy 20A-22kV (bộ 3 sợi) 1 bộ nt Chất lượng mới 100%
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->