Gói thầu: Gói thầu RRQM.23 2020 HH: Cung cấp cột BTLT các loại.

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128216-00
Thời điểm đóng mở thầu 30/01/2020 15:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công Ty Điện Lực Thừa Thiên Huế
Tên gói thầu Gói thầu RRQM.23 2020 HH: Cung cấp cột BTLT các loại.
Số hiệu KHLCNT 20200111956
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SCL và SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 13:41:00 đến ngày 2020-01-30 15:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 2,583,397,300 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 38,700,000 VNĐ ((Ba mươi tám triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cột bê tông ly tâm DƯL 7,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016) 104 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
2 Cột bê tông ly tâm DƯL 7,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016) 27 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
3 Cột bê tông ly tâm DƯL 7,5-140-4,3 (TCVN 5847:2016) 21 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
4 Cột bê tông ly tâm DƯL 8,5-160-2,0 (TCVN 5847:2016) 62 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
5 Cột bê tông ly tâm DƯL 8,5-160-4,3 (TCVN 5847:2016) 50 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
6 Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-3,5 (TCVN 5847:2016) 49 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
7 Cột bê tông ly tâm DƯL 10-190-5,0 (TCVN 5847:2016) 22 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
8 Cột bê tông ly tâm DƯL 12-190-9,0 (TCVN 5847:2016) 17 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
9 Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-6,5 (TCVN 5847:2016) 43 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
10 Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-11,0 (TCVN 5847:2016) 52 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
11 Cột bê tông ly tâm DƯL 14-190-9,2 (TCVN 5847:2016) 5 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
12 Cột bê tông ly tâm nối bích DƯL 16-190-9,2 (TCVN 5847:2016) 5 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
13 Cột bê tông ly tâm nối bích ƯL 18-190-11,0 (TCVN 5847:2016) 19 Cột Được mô tả ở mục 2 chương này
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->