Gói thầu: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên lần 1 năm 2020 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát

Tính năng mới trên bidwinner năm 2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200119672-00
Thời điểm đóng mở thầu 30/01/2020 09:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tên gói thầu Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa thường xuyên lần 1 năm 2020 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát
Số hiệu KHLCNT 20191153170
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-13 11:14:00 đến ngày 2020-01-30 09:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 512,800,481 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 7,000,000 VNĐ ((Bảy triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Băng dính cách điện hạ áp 6 hộp Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
2 Chổi quét sơn 1inch 50 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
3 Chổi quét sơn 2 inch 30 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
4 Dây thít nhựa L150 2 túi Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
5 Dây thít nhựa L200 3 túi Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
6 Dây thít nhựa L300 3 túi Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
7 Găng tay len sợi 100 đôi Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
8 Keo đỏ chịu nhiệt 5 tuýp Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
9 Pin AA 5 vỉ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
10 Dầu chân không 10 lít Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
11 Hạt hút ẩm 20 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
12 Bóng đèn compact E27 loại ngắn 100 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
13 Cảm biến nhiệt độ 5 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
14 Card gateway cho hệ thống báo cháy 1 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
15 Đèn LED chống cháy phòng nổ 32 bộ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
16 Đèn tuýp LED 1200mm 200 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
17 Đồng hồ áp lực 0-25Mpa 2 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
18 Đồng hồ áp lực 0-1,6Mpa 4 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
19 Đồng hồ đo lưu lượng 1 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
20 Cảm biến mức nước côn hút 3 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
21 Rơ le giám sát điện áp 2 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
22 Cụm van điện từ 1 bộ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
23 Aceton 20 lít Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
24 Bánh nhám xếp tròn 50 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
25 Băng dính cách điện 10 cuộn Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
26 Băng dính trong 10 cuộn  Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
27 Băng tan 200 cuộn Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
28 Chất tẩy rỉ 80 lọ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
29 Chổi cước 16 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
30 Chổi đánh gỉ D100 50 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
31 Chổi quét sơn 2.5" 100 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
32 Chổi quét sơn 3" 100 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
33 Dây thép (mạ kẽm) 2mm 5 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
34 Dây thép (mạ kẽm) 3mm 5 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
35 Đá cắt F100 100 viên Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
36 Đá cắt F150 50 viên Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
37 Đá cắt F180 50 viên Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
38 Đá cắt F355 20 viên Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
39 Đá mài F100 50 viên Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
40 Đá mài F150 25 viên Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
41 Đá mài F180 30 viên Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
42 Giấy nhám P1000 100 tờ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
43 Giấy nhám P120 khổ 4" 1 cuộn  Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
44 Giẻ lau 200 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
45 Gioăng Amiang tấm dày 2 mm 4 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
46 Gioăng Amiang tấm dày 3 mm 4 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
47 Gioăng amiang tấm dày 5 mm 4 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
48 Gioăng bìa không amiang NA-1100 dày 1,5mm 2 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
49 Gioăng bìa không amiang NA-1100 dày 1mm 2 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
50 Gioăng cao su tấm 2mm chịu nước, chịu dầu 10 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
51 Gioăng cao su tấm 3mm chịu nước, chịu dầu 10 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
52 Gioăng cao su tấm 4mm chịu nước, chịu dầu 10 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
53 Gioăng cao su tấm 5mm chịu nước, chịu dầu 10 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
54 Gioăng chỉ Φ2 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
55 Gioăng chỉ Φ3 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
56 Gioăng chỉ Φ4 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
57 Gioăng chỉ Φ6 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
58 Gioăng chỉ Φ7 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
59 Gioăng chỉ Φ8 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
60 Gioăng chỉ Φ9 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
61 Gioăng chỉ Φ10 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
62 Gioăng chỉ Φ12 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
63 Gioăng chỉ Φ14 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
64 Gioăng chỉ Φ20 10 m Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
65 Keo 502 29 lọ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
66 Keo dán gioăng 60 lọ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
67 Que hàn inox 20 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
68 Que hàn inox 20 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
69 Que hàn chịu lực 20 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
70 Que hàn chịu lực 20 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
71 Que hàn 60 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
72 Rulo lăn sơn 100mm 80 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
73 Silicon chịu nước 40 lọ Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
74 Thép góc L40x40x4 4 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
75 Thép góc L50x50x5 3 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
76 Thép góc L63x63x6 3 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
77 Thép tròn F14 4 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
78 Thép tròn F16 3 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
79 Thép tròn F20 2 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
80 Thép xoắn F14 4 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
81 Thép xoắn F16 3 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
82 Thép xoắn F20 2 cây Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
83 Vải phin trắng 20 m2 Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
84 Vít bắn tôn 6x20mm 1 túi Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
85 Vòng bi đạn bạc chặn trục 51106 2 cái Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
86 Xà phòng 35 kg Dẫn chiếu đến Mục 2 Chương V Phạm vi cung cấp
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->