Gói thầu: Mua dây dẫn trung , hạ áp các công trình CQT năm 2020 tại các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo lâm Cao Bằng

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123831-01
Thời điểm đóng mở thầu 20/01/2020 11:30:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Cao Bằng- Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc
Tên gói thầu Mua dây dẫn trung , hạ áp các công trình CQT năm 2020 tại các huyện Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo lâm Cao Bằng
Số hiệu KHLCNT 20191275342
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn KHCB và TDTM
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-10 11:22:00 đến ngày 2020-01-20 11:30:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,428,337,569 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 66,425,000 VNĐ ((Sáu mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi năm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Cáp nhôm trần lõi thép AC - 50/8 AC - 50/8 1.609 kg Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
2 Cáp nhôm treo 24kV lõi thép, cách điện XLPE, vỏ HDPE loại AC50/8/XLPE 2,5/HDPE AC50/8/XLPE 2,5/HDPE 303 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
3 Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 2 x 50 Al/XLPE 2 x 50 7.895 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
4 Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x 50 Al/XLPE 4x 50 6.134 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
5 Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x70 Al/XLPE 4x70 5.151 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
6 Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4x95 Al/XLPE 4x95 3.037 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
7 Cáp nhôm vặn xoắn Al/XLPE 4 x 120 Al/XLPE 4 x 120 1.664 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
8 Cáp nhôm bọc nhựa AV - 50 AV - 50 110.972 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
9 Cáp nhôm bọc nhựa AV - 70 AV - 70 9.058 m Mới 100% Chi tiết trong phần yêu cầu kỹ thuật cụ thể
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->