Gói thầu: Gói thầu số 01 Mua sắm quần áo BHLĐ 2020

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200129786-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Bình Phước
Tên gói thầu Gói thầu số 01 Mua sắm quần áo BHLĐ 2020
Số hiệu KHLCNT 20200129763
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Chi phí SXKD của Công ty Điện lực Bình Phước
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 110 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 09:22:00 đến ngày 2020-02-10 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 832,284,200 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Quần áo BHLĐ 1.436 Bộ Theo bảng yêu cầu thông số kỹ thuật đính kèm
2 Quần áo BHLĐ cho Đội Hotline 20 Bộ Theo bảng yêu cầu thông số kỹ thuật đính kèm
3 Giày BHLĐ 1.477 Đôi Theo bảng yêu cầu thông số kỹ thuật đính kèm
4 Áo mưa 646 Bộ Theo bảng yêu cầu thông số kỹ thuật đính kèm
5 Găng tay sợi len 165 Đôi Theo bảng yêu cầu thông số kỹ thuật đính kèm
6 Găng tay sợi cotton cho Đội Hotline 110 Đôi Theo bảng yêu cầu thông số kỹ thuật đính kèm
7 Xà phòng 426 Kg Theo bảng yêu cầu thông số kỹ thuật đính kèm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->