Gói thầu: NPC-DPL3- NS-G04: Cung cấp VTTB TBA 110kV, cung cấp lắp đặt, TNHC hệ thống thông tin SCADA và xây lắp TBA 110kV -tiểu dự án: Nâng công suất MBA T2 trạm 110kV Ngọc Sơn (E8.13)

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128983-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án phát triển Điện lực
Tên gói thầu NPC-DPL3- NS-G04: Cung cấp VTTB TBA 110kV, cung cấp lắp đặt, TNHC hệ thống thông tin SCADA và xây lắp TBA 110kV -tiểu dự án: Nâng công suất MBA T2 trạm 110kV Ngọc Sơn (E8.13)
Số hiệu KHLCNT 20190961634
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn DPL3
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 08:49:00 đến ngày 2020-02-03 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 7,140,437,400 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 90,000,000 VNĐ ((Chín mươi triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ lộ tổng 24kV-2500A-25kA/1s 1 Tủ Theo Chương V- E HSMT
2 Tủ lộ đi 24k-630A-25kA/1s 5 Tủ Theo Chương V- E HSMT
3 Tủ máy cắt phân đoạn 24kV-2500A -25kA/1s 1 Tủ Theo Chương V- E HSMT
4 Tủ đo lường 24kV 1 Tủ Theo Chương V- E HSMT
5 Tủ dao cắm 24kV-2500A -25kA/1s 1 Tủ Theo Chương V- E HSMT
6 Tủ công tơ (đầy đủ phụ kiện và đủ đk để kết nối với hệ thống đo xa, công tơ do EVNNPC cấp) 1 Tủ Theo Chương V- E HSMT
7 Biến dòng điện 35kV (600-900-1200/1/1/1A) 2 Bộ(3 pha) Theo Chương V- E HSMT
8 Rơle quá dòng có hướng kỹ thuật số 67/67N, (lắp đặt trong tủ điều khiển bản vệ MBA thay thế cho Rơle F50/51 hiện có) 1 Bộ Theo Chương V- E HSMT
9 Cáp lực Cu/PVC/XLPE/AWA/PVC/W-24kV- 1x500mm2 315 m Theo Chương V- E HSMT
10 Hộp đầu cáp 22kV loại ngoài trời cho cáp 1x500 9 Đầu Theo Chương V- E HSMT
11 Hộp đầu cáp 22kV loại trong nhà cho cáp 1x500 9 Đầu Theo Chương V- E HSMT
12 Ống nhựa xoắn HDPE 105/80 60 m Theo Chương V- E HSMT
13 Ống nhựa xoắn HDPE 85/65 62 m Theo Chương V- E HSMT
14 Cáp 0,6kV Cu//XLPE/PVC/DSTA/PVC-4x70mm2 từ tủ AC 42 m Theo Chương V- E HSMT
15 Cáp lực Cu/PVC/XLPE/AWA/PVC/W-35kV- 1x300mm2 57 m Theo Chương V- E HSMT
16 Hộp đầu cáp 35kV loại ngoài trời cho cáp 1x300 3 Đầu Theo Chương V- E HSMT
17 Hộp đầu cáp 35kV loại trong nhà cho cáp 1x300 3 Đầu Theo Chương V- E HSMT
18 Kẹp cực bắt dao cách ly trung tính với dây dẫn ACSR-240 1 Cái Theo Chương V- E HSMT
19 Tclam bắt dây dẫn ACSR-240 với dây dẫn ACSR 185 3 Cái Theo Chương V- E HSMT
20 Biển tên thiết bị 12 Cái Theo Chương V- E HSMT
21 Cáp nhị thứ đấu nối thiết bị thuộc phạm vi dự án theo Thiết kế (kèm đầy đủ phụ kiện): + Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr/PVC-S-14x1,5 + Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr/PVC-S-7x1,5 + Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr/PVC-S-4x4 + Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr/PVC-S-2x4 + Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr/PVC-S-4x1,5 + Cáp điều khiển Cu/PVC/Fr/PVC-S-4x2,5 + Cáp Cu/PVC/PVC-4x4 + Cáp Cu/PVC/PVC-4x2.5 + Cáp Cu/PVC/PVC-2x1.5 1 Theo Chương V- E HSMT
22 Máy bơm Diêzen (H >=60m H2O; Q>=85m3/h) 1 Máy Theo Chương V- E HSMT Hệ thống PCCC
23 Máy bơm Điện (H >=60m H2O; Q>=85m3/h) 1 Máy Theo Chương V- E HSMT Hệ thống PCCC
24 Máy bơm bù áp (H>=60m H2O; Q>=3m3/h) 1 Máy Theo Chương V- E HSMT Hệ thống PCCC
25 Bình tích áp 100l 1 Bình Theo Chương V- E HSMT Hệ thống PCCC
26 Tủ điều khiển bơm 1 Tủ Theo Chương V- E HSMT Hệ thống PCCC
27 Đèn exit 4 Chiếc Theo Chương V- E HSMT Hệ thống PCCC
28 Đèn chiếu sáng sự cố phòng nổ 1 Chiếc Theo Chương V- E HSMT Hệ thống PCCC
29 Đèn chiếu sáng sự cố 5 Chiếc Theo Chương V- E HSMT Hệ thống PCCC
30 Hệ thống điện cấp cho bơm và chiếu sáng bao gồm Bảng điện chiếu sáng, đèn huỳnh quang, công tắc, ổ cắm, các loại aptomat, quạt thông gió và đảy đủ phụ kiện để hoàn thiện hệ thống) 1 Hệ thống Theo Chương V- E HSMT
31 Hệ thống SCADA mở rộng (bao gồm đủ các Binary input Card, Binary output Card, Analog Input, Tranducer, Rơle... và phụ kiện để lắp đặt hoàn thiện toàn bộ hệ thống SCADA của TBA ) 1 Hệ thống Theo Chương V- E HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->