Gói thầu: Gói thầu 10TC.SCL2020: Cung cấp vật tư và thi công công trình sửa chữa thiết bị tổng đài ATT Definity

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132329-00
Thời điểm đóng mở thầu 05/02/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 1
Tên gói thầu Gói thầu 10TC.SCL2020: Cung cấp vật tư và thi công công trình sửa chữa thiết bị tổng đài ATT Definity
Số hiệu KHLCNT 20191209088
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 15:47:00 đến ngày 2020-02-05 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 946,402,721 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 12,000,000 VNĐ ((Mười hai triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Thiết bị tổng đài và phụ kiện 1 tủ Các nội dung chi tiết sẽ được dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
2 Aptomat 48VDC 2 cái Các nội dung chi tiết sẽ được dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V Có tiếp điểm phụ
3 Cáp nguồn 48VDC 20 mét Các nội dung chi tiết sẽ được dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->