Gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp phân bón phục vụ kế hoạch phát triển sản xuất lúa Japonica hàng hóa, chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 năm 2020.

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132220-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 15:15:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội
Tên gói thầu Gói thầu số 02: Cung cấp phân bón phục vụ kế hoạch phát triển sản xuất lúa Japonica hàng hóa, chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 năm 2020.
Số hiệu KHLCNT 20200117341
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Ngân sách thành phố năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 30 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 15:09:00 đến ngày 2020-01-21 15:15:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 4,421,035,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 65,000,000 VNĐ ((Sáu mươi năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Đạm Urê 111.285 kg - Hàm lượng Nitơ ≥ 46% N - Hàm lượng Biuret 0,6 ÷ 1,5% - Độ ẩm
2 Lân Supe 218.600 kg - Hàm lượng P2O5 từ 16 - 20% - Tính chất: Màu xanh xám, tan nhiều trong nước.
3 Kaliclorua 59.650 kg - Hàm lượng K2O 61% - Độ ẩm ≤ 0,5% - Tính chất: Màu hồng đỏ, vị mặn, tan nhiều trong nước.
4 Phân lân nung chảy 23.100 kg - Độ ẩm 1%, hàm lượng P2O5: 15-17% - CaO: 28-34% - MgO: 15-18% - SiO2: 24-30% - Màu xanh sáng, dễ tan trong nước - Quy cách: Đóng trong bao 25kg/bao
5 Phân hữu cơ vi sinh 199.500 kg - Độ ẩm 30%, hàm lượng P2O5 1,5% - Hữu cơ 15%, Acid humic 2,5% - Quy cách: Đóng trong bao 25kg/bao
6 Bột đậu tương 6.600 kg - Độ ẩm 13%, hàm lượng đạm 36% - Quy cách: Đóng trong bao 50kg/bao
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->