Gói thầu: Gói thầu số 71 2019: Quần áo bảo hộ lao động

Điều chỉnh giá dịch vụ từ ngày 01-06-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200109907-00
Thời điểm đóng mở thầu 21/01/2020 10:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Điện lực Đồng Tháp
Tên gói thầu Gói thầu số 71 2019: Quần áo bảo hộ lao động
Số hiệu KHLCNT 20200109615
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn SXKD năm 2020
Hình thức LCNT Chào hàng cạnh tranh trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 60 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 09:59:00 đến ngày 2020-01-21 10:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 764,775,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 10,000,000 VNĐ ((Mười triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Quần áo BHLĐ màu cam 2.217 Bộ Cung cấp quần áo BHLĐ màu cam Cung cấp đo theo Size từng người tại 12 huyện thị trong tỉnh Đồng Tháp
2 Quần áo BHLĐ màu xanh 9 Bộ Cung cấp quần áo BHLĐ cho phân Xưởng cơ điện màu xanh Cung cấp quần áo BHLĐ cho phân Xưởng cơ điện màu xanh đo theo SIze từng người tại phân Xưởng Cơ điện Đồng Tháp
3 Quần áo BHLĐ màu kaki (Đội Hotline) 24 Bộ Cung cấp Quần áo BHLĐ màu kaki cho (Đội Hotline) Cung cấp Quần áo BHLĐ màu kaki cho (Đội Hotline) đo theo Size từng người tại đội hotline trong tỉnh Đồng Tháp
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->