Gói thầu: Gói thầu NPC-DPL3-TN-G05: Cung cấp vật tư thiết bị TBA 110kV và cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin Scada -Tiểu dự án: Nâng công suất trạm biến áp 110kV Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200128414-00
Thời điểm đóng mở thầu 10/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Ban quản lý dự án phát triển Điện lực
Tên gói thầu Gói thầu NPC-DPL3-TN-G05: Cung cấp vật tư thiết bị TBA 110kV và cung cấp, lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh hệ thống thông tin Scada -Tiểu dự án: Nâng công suất trạm biến áp 110kV Thủy Nguyên 1 và Thủy Nguyên 2
Số hiệu KHLCNT 20191034464
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn DPL3
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 09:27:00 đến ngày 2020-02-10 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 28,798,579,450 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 600,000,000 VNĐ ((Sáu trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ máy cắt lộ tổng 38,5kV-1250A-25kA/1s 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
2 Tủ máy cắt liên lạc 38,5kV-1250A-25kA/1s 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
3 Tủ dao cắm 38,5kV-1250A-25kA/1s 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
4 Tủ máy cắt lộ đi 38,5kV-630A-25kA/1s 6 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
5 Tủ máy cắt tụ bù 38,5kV-630A-25kA/1s 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
6 Tủ đo lường 38,5kV 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
7 Giàn tụ bù 38,5kV-1800kVAr (mỗi giàn gồm 06 bình tụ 300 kVAr) bao gồm sứ cách điện, giá đỡ và đầy đủ phụ kiện 4 Giàn Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
8 Biến dòng điện 38,5kV-25/1A cho bảo vệ tụ bù 2 Quả Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
9 Cầu dao cách ly 38,5kV-630A (điều khiển bằng tay và động cơ) 4 Bộ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
10 Tủ máy cắt lộ tổng 24kV-2500A-25kA/1s 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
11 Tủ máy cắt liên lạc 24kV-2500A-25kA/1s 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
12 Tủ máy cắt lộ đi 24kV-630A-25kA/1s 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
13 Tủ đo lường 24kV-2500A-25kA/1s 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
14 Tủ dao cắm 24kV-2500A-25kA/1s 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
15 Tủ điện xoay chiều 380/220V-AC 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
16 Tủ điện 1 chiều 220V-DC 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
17 Tủ chỉnh lưu phụ nạp 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
18 Rơ le quá dòng tích hợp BCU 3 Cái Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
19 Rơ le bảo vệ thấp áp và quá áp F27/59 1 Cái Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
20 Tủ Công tơ đo đếm 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
21 Switch mạng IEC 61850 - 24 port 2 Cái Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
22 Phụ kiện SCADA (cáp mạng, dây nhẩy, hạt mạng, ống gel đủ để lắp đặt và vận hành hệ thống…) 1 Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 1.
23 Tủ máy cắt lộ đi 38,5kV-1250A-25kA/1s 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
24 Biến dòng điện 38,5kV-600-900-1200/1/1/1A (thay thế cho biến dòng ngăn lộ tổng) 3 Bộ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
25 Tủ máy cắt lộ tổng 24kV-2500A-25kA/1s 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
26 Tủ máy cắt liên lạc 24kV-2500A-25kA/1s 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
27 Tủ máy cắt lộ đi 24kV-630A-25kA/1s 5 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
28 Tủ máy cắt tụ bù 24kV-630A-25kA/1s 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
29 Tủ đo lường 24kV-2500A-25kA/1s 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
30 Tủ dao cắm 24kV-2500A-25kA/1s 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
31 Tủ tự dùng 24kV 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
32 Giàn tụ bù 24kV-3600kVAr (mỗi giàn gồm 12 bình tụ 300kVAr) bao gồm sứ cách điện, giá đỡ và đầy đủ phụ kiện 2 Giàn Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
33 Biến dòng điện 24kV-25/1A cho bảo vệ tụ bù 2 Quả Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
34 Cầu dao cách ly 24kV-630A (điều khiển bằng tay và động cơ) 2 Bộ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
35 Tủ điều khiển bảo vệ MBA 110kV 2 tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
36 Tủ điều khiển bảo vệ ngăn cầu 112 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
37 Tủ điều khiển bảo vệ dùng cho 02 ngăn đường dây 110kV 1 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
38 Rơ le quá dòng tích hợp BCU F50/51 8 Cái Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
39 Rơ le bảo vệ thấp áp và quá áp F27/59 2 Cái Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
40 Tủ Công tơ đo đếm 2 Tủ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
41 Switch mạng IEC 61850 - 24 port 3 Cái Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
42 Licese cho IEC 60870-5-101 1 Bộ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
43 Licese cho IEC 60870-5-104 1 Bộ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
44 Licese cho IEC 61850 1 Bộ Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
45 Phụ kiện SCADA (cáp mạng, dây nhẩy, hạt mạng, ống gel đủ để lắp đặt và vận hành hệ thống…) 1 Theo chương V HSMT TBA 110kV Thủy Nguyên 2.
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->