Gói thầu: Mua sắm vật tư, thiết bị tồn kho tối ưu đảm bảo sản xuất cho Nhà máy thủy điện Bản Chát

[Thông báo từ bidwinner] Ra mắt bộ lọc từ khóa mới từ ngày 16-03-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200107787-01
Thời điểm đóng mở thầu 22/01/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tên gói thầu Mua sắm vật tư, thiết bị tồn kho tối ưu đảm bảo sản xuất cho Nhà máy thủy điện Bản Chát
Số hiệu KHLCNT 20191248260
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sản xuất kinh doanh năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Loại hợp đồng Trọn gói
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 90 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-06 09:08:00 đến ngày 2020-01-22 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,043,000,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 15,000,000 VNĐ ((Mười năm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Module AI 1 Cái Theo mô tả tại Chương V E-HSMT
2 Module nguồn cho Rơ le REG 670-Card 9I3U+6I6U (1A/100VAC), 2BI+3BO, DC220V 1 Cái Theo mô tả tại Chương V E-HSMT
3 Module tín hiệu AI cho Rơ le RET 670- Card 12I+12I (1A); 1BI+2BO, DC220V 1 Cái Theo mô tả tại Chương V E-HSMT
4 Van cắt tải (sa tải) cho hệ thống dầu điều tốc 1 Cái Theo mô tả tại Chương V E-HSMT
5 Chống sét van GB 1 Chiếc Theo mô tả tại Chương V E-HSMT
6 Máy tính trạm kỹ thuật cho hệ thống DCS 1 Cái Theo mô tả tại Chương V E-HSMT
7 Máy tính trạm vận hành cho hệ thống DCS 1 Cái Theo mô tả tại Chương V E-HSMT
8 Máy tính cơ sở dữ liệu hệ thống DCS 1 Cái Theo mô tả tại Chương V E-HSMT
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->