Gói thầu: Gói thầu số 8: Tủ truyền động dao cách ly

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200131304-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 8: Tủ truyền động dao cách ly
Số hiệu KHLCNT 20191245421
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 150 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 17:12:00 đến ngày 2020-02-03 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 1,218,459,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 18,200,000 VNĐ ((Mười tám triệu hai trăm nghìn đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Tủ truyền động cho DCL 3 pha chung 110kV 4 tủ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay tủ truyền động DCL 172-1, 172-2, 172-7, 173-1, 173-2, 173-7 hiệu ELPRO kiểu HCB không đảm bảo vận hành Trạm 220kV Long Thành
2 Tủ truyền động cho DCL 1 pha 110kV 6 tủ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay tủ truyền động DCL 172-1, 172-2, 172-7, 173-1, 173-2, 173-7 hiệu ELPRO kiểu HCB không đảm bảo vận hành Trạm 220kV Long Thành
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->