Gói thầu: Gói thầu số 12: Thiết bị truyền dẫn và đóng cắt

Tạm dừng tính năng gửi thông báo qua email từ ngày 21-08-2023
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200132795-00
Thời điểm đóng mở thầu 03/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu Công ty Truyền Tải Điện 4
Tên gói thầu Gói thầu số 12: Thiết bị truyền dẫn và đóng cắt
Số hiệu KHLCNT 20191245421
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn Sửa chữa lớn năm 2020
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 100 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 17:10:00 đến ngày 2020-02-03 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 5,616,490,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 84,000,000 VNĐ ((Tám mươi bốn triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 1 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 hiệu ABB kiểu Fox-515 không đảm bảo vận hành Trạm 220kV Bình Hòa
2 Thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 1 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 hiệu Siemens kiểu HIT 7050 không đảm bảo vận hành Trạm 220kV Nhà Bè
3 Thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 1 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 hiệu Lucent kiểu Metropolis không đảm bảo vận hành Trạm 220kV Bến Tre
4 Thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 1 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay thiết bị truyền dẫn Modem quang hiệu Digitel kiểu DT16E1-P không đảm bảo vận hành Trạm 220kV Tao Đàn
5 Thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 1 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay thiết bị truyền dẫn SDH/STM4 hiệu Tellabs kiểu Tellabs 6340 không đảm bảo vận hành Trạm 220kV Long Thành
6 Switch mạng 21 bộ Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay Switch ET mạng LAN tại nhà Bay Housing, tủ Server bị hư hỏng làm treo hệ thống máy tính điều khiển Main & backup Trạm 500kV Sông Mây
7 Bộ điều khiển đóng/cắt máy cắt tụ bù 110kV có thông số kỹ thuật: Un = 220VDC; In = 1A & 5A 1 cái Dẫn chiếu đến mục 2 Chương V yêu cầu về kỹ thuật Thay rơle RPH2 ngăn T102 hiệu Alstom bị hư hỏng Trạm 500kV Phú Lâm
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->