Gói thầu: Gói thầu số 8: Cung cấp và lắp đặt VTTB nhị thứ, cấu hình hệ thống điều khiển bảo vệ, TTLL SCADA, bao gồm thí nghiệm hiệu chỉnh TTLL SCADA và cài đặt, kiểm định, thử nghiệm kết nối công tơ vào hệ

Dừng các gói ECO, BASIC và lộ trình điều chỉnh giá các gói dịch vụ 2023-2024
Thông tin Chi tiết
Số TBMT 20200123265-00
Thời điểm đóng mở thầu 19/02/2020 09:00:00
Đã đóng thầu
Bên mời thầu BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN NAM - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
Tên gói thầu Gói thầu số 8: Cung cấp và lắp đặt VTTB nhị thứ, cấu hình hệ thống điều khiển bảo vệ, TTLL SCADA, bao gồm thí nghiệm hiệu chỉnh TTLL SCADA và cài đặt, kiểm định, thử nghiệm kết nối công tơ vào hệ
Số hiệu KHLCNT 20190130699
Lĩnh vực Hàng hóa
Chi tiết nguồn vốn EVNNPT
Hình thức LCNT Đấu thầu rộng rãi trong nước
Phương thức LCNT Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thời gian thực hiện hợp đồng 180 Ngày
Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
Thời gian nhận HSDT từ ngày 2020-01-14 16:44:00 đến ngày 2020-02-19 09:00:00
Địa điểm thực hiện gói thầu
Địa điểm mở thầu website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
Giá gói thầu 44,963,516,000 VNĐ
Số tiền bảo đảm dự thầu 900,000,000 VNĐ ((Chín trăm triệu đồng chẵn))
Hinh thức bảo đảm dự thầu Thư bảo lãnh
Xem nội dung TBMT gốc và tải E-HSMT content_copySao chép link gốc
Theo dõi (Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng theo dõi)

Mẫu sô 01A: PHẠM VI CUNG CẤP

STT Danh mục hàng hóa Ký mã hiệu Khối lượng mời thầu Đơn vị Mô tả hàng hóa Ghi chú
1 Hệ thống máy tính chủ/máy tính đỉều khiển/Gateway 1 1 hệ thống Hệ thống máy tính chủ làm chức năng Host, HMI và Gateway
2 Hệ thống máy tính chủ/máy tính đỉều khiển/Gateway 2 1 hệ thống Hệ thống máy tính chủ làm chức năng Host, HMI và Gateway
3 Hệ thống máy tính HIS/Engineering 1 hệ thống Hệ thống máy tính chủ làm chức năng HIS và Engineering
4 Hệ thống máy tính giám sát, đỉều khiển, phân tích dữ liệu trạm (Engineering/HMI) 1 hệ thống Hệ thống máy tính chủ làm chức năng HMI được nối dài (kênh Fast Ethernet) và lắp đặt tại Trung tâm vận hành - TBA 220kV Nha Trang
5 Phần mềm và cài dặt trọn bộ cho toàn trạm (Software/Service) 1 Trọn bộ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo Trọn bộ cho TBA 220kV Cam Ranh và trung tâm vận hành - TBA 220kV Nha Trang
6 Máy tính xách tay 1 máy Cho cấu hình tiết bị
7 Máy in laser A3/A4 1 máy trắng đen, >1200dpi, >6trang/phút
8 Tủ lắp đặt server 2 Tủ Lắp đặt các máy server, Các thiết bị chuyển mạch (Switch Ethernet) mạng WAN;
9 Các thiết bị chuyển mạch (Switch Ethernet) mạng Wan 1 Trọn bộ các thiết bị ngoại vi phục vụ cho xuất dữ liệu để giao tiếp hệ thống khác, các thiết bị lắp đặt cần thiết cho dự án để kết nối hoàn tất vào hệ thống điều khiển trạm (IEC61850) và lưu ý có giải pháp phù hợp cho kết nối và kết nối đến bộ báo cháy trung tâm (32 tín hiệu).
10 Hệ thống GPS 1 Hệ thống Hệ thống có chuẩn PTP hoặc tương đương, nguồn DC/AC.
11 Cáp quang và phụ kiện đấu nối ADSS 12 sợi - 700m 1 Trọn bộ hệ thống cáp quang nối từ các tủ điều khiển và bảo vệ ngoài trời đến đến hệ thống máy tính điều khiển trung tâm, các thiết bị khác và nối tại TBA 220kV xa
12 Tủ điều khiển, bảo vệ số 1 cho ngăn máy biến áp lực AT1 TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
13 Tủ điều khiển, bảo vệ số 2 cho ngăn máy biến áp lực AT1 TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
14 Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường cho ngăn lộ tổng 220kV máy biến áp lực TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
15 Tủ điều khiển, bảo vệ số 1 cho ngăn đường dây 220kV TĐKBV 4 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
16 Tủ điều khiển, bảo vệ số 2 cho ngăn đường dây 220kV TĐKBV 4 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
17 Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường cho Ngăn máy cắt nối 220kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
18 Tủ điều khiển, bảo vệ số 1 cho ngăn máy cắt vòng 220kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
19 Tủ điều khiển, bảo vệ số 2 cho ngăn máy cắt vòng 220kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
20 Tủ bảo vệ so lệch thanh cái 220kV TBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
21 Hộp đấu dây cho các biến điện thế phía 220kV, 110kV TĐC 16 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
22 Tủ đấu dây ngoài trời phía 220kV TĐD 7 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
23 Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường cho ngăn lộ tổng 110kV máy biến áp lực 220kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
24 Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường cho ngăn lộ tổng 110kV máy biến áp lực 110kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
25 Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường cho máy biến áp lực 110kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
26 Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường cho ngăn lộ ra 110kV TĐKBV 7 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
27 Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường cho ngăn máy cắt nối 110kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
28 Tủ điều khiển, bảo vệ và đo lường cho ngăn máy cắt vòng 110kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
29 Tủ bảo vệ so lệch thanh cái 110kV TBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
30 Tủ đấu dây ngoài trời phía 110kV, 22kV TĐD 12 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
31 Tủ điều khiển, bảo vệ ngăn lộ 22kV MBA 220kV TĐKBV 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
32 Máy tính công nghiệp đọc công tơ MT 1 bộ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
33 Tủ công tơ đo đếm số 1 TCT 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
34 Tủ công tơ đo đếm số 2 TCT 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
35 Tủ phân phối nguồn xoay chiều 220V/380V, 2 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
36 Tủ phân phối nguồn 220Vdc, 2 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
37 Hệ thống giám sát chạm đất DC online độ nhạy cao, giám sát điện trở chạm đất và nhanh chóng xác định điểm chạm đất 1 hệ thống Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
38 Tủ I/O cho hệ thống chiếu sáng 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
39 Tủ nạp ắc quy 380/220VAC/220VDC-120A 2 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
40 Hệ thống giàn accu Nikel-cadium, 220Vdc 300A/5h 2 Trọn bộ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
41 Hệ thống giám sát ắc quy online để kiểm soát thường xuyên ắc quy 1 hệ thống Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
42 CÁP NGUỒN, CÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ PHỤ KIỆN: Cáp lực ruột đồng cách điện PVC bao gồm các loại sau: - Tiết diện 2x50mm2: 20 m. - Tiết diện (3x70 +1x50) mm2: 20 m. - Tiết diện (3x240 + 1x185) mm2: 270 m 1 Cáp lực hạ áp, ruột đồng, cách điện PVC hoặc XLPE, có băng đồng chống nhiễu, có lớp chống cháy lan
43 CÁP NGUỒN, CÁP ĐIỀU KHIỂN VÀ PHỤ KIỆN: Cáp điều khiển, ruột đồng, cách điện PVC bao gồm các loại sau: - Tiết diện 2x2.5 mm2: 9400 m. - Tiết diện 2x4 mm2: 11000 m. - Tiết diện 4x16 mm2: 350 m. - Tiết diện 12x1.5 mm2: 15000 m. - Tiết diện 19x1.5 mm2: 28000 m. - Tiết diện 4x2.5 mm2: 8500 m. - Tiết diện 4x4 mm2: 13800 m. - Tiết dện 10x4 mm2: 2000 m 1 Cáp điều khiển, ruột đồng, cách điện PVC hoặc XLPE, có băng đồng chống nhiễu, có lớp chống cháy lan
44 Đầu cos đồng cho cáp loại 240 mm2 16 cái Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
45 Đầu cos đồng cho cáp loại 70 mm2 10 cái Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
46 Đầu cos đồng cho cáp loại 50 mm2 8 cái Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
47 Đầu cos đồng cho cáp các loại 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2 12.270 cái Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
48 Ống nhựa co nhiệt bó cáp cho cáp cỡ dây 630 mét Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
49 Kẹp nhựa bó cáp 40 hộp Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
50 Ống gen đánh số hàng kẹp cho cáp 90 hộp Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
51 Nhãn cáp 1.730 cái Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
52 Kẹp cáp xuyên đáy tủ 1.730 cái Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
53 Ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp φ114mm 550 mét Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
54 Ống nhựa xoắn HDPE luồn cáp φ60mm 810 mét Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
55 Cút nối ống 300 cái Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
56 Tủ thông tin quang STM4 2 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
57 Tủ thiết bị WAN 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
58 Tủ thiết bị giao tiếp cho rơ le F87L 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
59 Tủ thiết bị giao tiếp cho rơ le F21 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
60 Tủ cấp nguồn 48Vdc 1 Tủ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
61 Ắc quy 48VDC-300Ah 1 Giàn Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
62 Dây nhảy quang 10m 8 sợi Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
63 Cáp quang phi kim loại NMOC (24 sợi) 450 mét Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
64 Ống nhựa xoắn chuyên dụng luồng cáp quang MMOC 450 mét Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
65 Máy điện thoại bàn, IP và máy fax 4 Cái Bao gồm đầy đủ phụ kiện, bộ chuyển đổi nguồn (Adapter), phần mềm (nếu có),… để đấu nối hoàn chỉnh
66 Thiết bị Ethernet Switch Layer 2 1 Bộ lắp đặt tại TBA 220kV Nha Trang
67 Thiết bị chuyển đổi Ethernet/E1 1 Bộ lắp đặt tại TBA 220kV Nha Trang
68 Module quang STM-4 / SFP L-4.2 bổ sung cho thiết bị HiT-7025 hiện hữu tại TBA 220kV Nha Trang 1 Bộ lắp đặt tại TBA 220kV Nha Trang
69 Module quang STM-4 / SFP L-4.2 bổ sung cho thiết bị HiT-7025 hiện hữu tại TBA 220kV Tháp Chàm 1 Bộ lắp đặt tại TBA 220kV Tháp Chàm
70 Khung phân phối số MDF 1 bộ lắp đặt tại TBA 220kV Tháp Chàm
71 Vật liệu thông tin quang lắp đặt tại TBA 220kV Nha Trang 1 Trọn bộ lô cáp quang, cáp nguồn, dây nhảy quang, ống nhựa HDPE bảo vệ cáp quang, phụ kiện hoàn tất hệ thống thông tin quang; Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
72 Vật liệu thông tin quang lắp đặt tại TBA 220kV Tháp Chàm 1 Trọn bộ lô cáp quang, cáp nguồn, dây nhảy quang, ống nhựa HDPE bảo vệ cáp quang, phụ kiện hoàn tất hệ thống thông tin quang; Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
73 Vật liệu lắp đặt tại A3: bộ chuyển đổi cổng FE/E1 2 bộ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
74 Vật liệu lắp đặt tại A3: Cáp mạng CAT6 200 mét Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
75 Cài đặt, cấu hình hệ thống điều khiển máy tính 1 Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
76 Dịch vụ phê duyệt mẫu mẫu hệ thống đo đếm điện năng: 26 công tơ 1 Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
77 Module quang STM-4 / SFP L-4.2 bổ sung cho thiết bị HiT-7025 hiện hữu tại TBA 220kV Nha Trang 1 Bộ lắp đặt tại TBA 220kV Nha Trang
78 Module quang STM-4 / SFP L-4.2 bổ sung cho thiết bị HiT-7025 hiện hữu tại TBA 220kV Tháp Chàm 1 Bộ lắp đặt tại TBA 220kV Tháp Chàm
79 Khung phân phối số MDF 1 bộ lắp đặt tại TBA 220kV Tháp Chàm
80 Vật liệu thông tin quang lắp đặt tại TBA 220kV Nha Trang 1 Trọn bộ lô cáp quang, cáp nguồn, dây nhảy quang, ống nhựa HDPE bảo vệ cáp quang, phụ kiện hoàn tất hệ thống thông tin quang; Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
81 Vật liệu thông tin quang lắp đặt tại TBA 220kV Tháp Chàm 1 Trọn bộ lô cáp quang, cáp nguồn, dây nhảy quang, ống nhựa HDPE bảo vệ cáp quang, phụ kiện hoàn tất hệ thống thông tin quang; Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
82 Vật liệu lắp đặt tại A3: bộ chuyển đổi cổng FE/E1 2 bộ Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
83 Vật liệu lắp đặt tại A3: Cáp mạng CAT6 200 mét Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
84 Cài đặt, cấu hình hệ thống điều khiển máy tính 1 Tham chiếu Chương V E-HSMT đính kèm theo
Bạn muốn tìm kiếm gói thầu thế mạnh của mình? Hãy để bidwinner quét và lọc giúp bạn:

searchBắt đầu tìm kiếm
Bạn muốn nhận thông báo mời thầu hàng ngày theo bộ lọc từ khóa thông minh qua email cá nhân?

emailĐăng ký email của tôi
-->